Claudia Lindén

Claudia Lindén

Professor

Programsamordnare

Professor i Litteraturvetenskap

08-608 44 37 086084437

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Jag är professor i litteraturvetenskap. Jag disputerade vid Stockholms universitet 2002 på en avhandling om Ellen Keys feministiska tänkande. Innan min nuvarande tjänst på Södertörns högskola arbetade jag bland annat på genusvetenskap vid Stockholms och Uppsala universitet. Jag har även varit gästforskare vid Humboldt universitet i Berlin och Helsingfors universitet. Jag undervisar på ämnets alla nivåer, från grundkurs till doktorandhandledning, framförallt med fokus på 17- och 1800-talslitteratur och teori med genusinriktning.

Mitt första forskningsintresse, feminism och maskulinitet i det moderna genombrottet, fortsätter att intressera mig och jag har gett ut både antologier och artiklar, och håller regelbundet föredrag om detta ämne. Utöver skandinavisk 1800-talslitteratur så rör sig min forskning i gränslandet mellan litteraturvetenskap, feministisk och queerteori, gotikstudier, djurstudier och historiefilosofi. Jag intresserar mig framförallt för hur litteraturen gestaltar och problematiserar genus och sexualitet i relation till olika slags överskridanden av gränser som det fantastiska i gotiken med vampyrer och gengångare, transformationer liksom andra former av djur-människarelationer, destabiliseringen mellan nu och då i den historiska romanen.

Jag håller på att avsluta en monografi över Karen Blixens gotiska berättelser med fokus på genus, historia och djur, och har just påbörjat ett nytt djurstudieorienterat forskningsprojekt: Bear traces: a study of the bear in national romantic literature around the Baltic Sea.

Publikationer i urval

Böcker

2013 Att skapa en framtid. Kulturradikalen Anne Charlotte Leffler, red David Gedin & Claudia Lindén, Rosenlarv förlag

2013 Anne Charlotte Leffler I krig med samhället och andra texter, Förord urval och introduktioner Claudia Lindén Rosenlarv förlag

2002 Om kärlek. Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, Brutus Östlings förlag Symposion 1995 Feministisk bruksanvisning, red. Claudia Lindén och Ulrika Milles, Norstedts, Stockholm. Artiklar i urval: “The Vampire, the Undead and the Anxieties of Historical Consciousness” Claudia Lindén and Hans Ruin, in Ethos of History, ed. Stefan Helgesson and Jayne Svenungsson Berghain, London

2018; ”Den hemliga länken: Almqvist, Key, Skansen och rösträttsrörelsen” Almqvistvariationer. Receptionsstudier och omläsningar, red. Anders Burman och Jon Viklund, Makadam

2018: ”Krig och gotik. Politisk allegori i Karen Blixens Vedergällningens vägar” I Fiktion och verklighet red Anna Bohlin och Lena Gemzöe, Makadam

2016: “It Takes a Real Man To Show True Femininity. Gender-transgression in Goethe’s and Humboldt’s concept of Bildung, in The Humboldtian Tradition red. Thomas Karlsohn, Brill publisher

2014;”Virtue as Adventure and Excess. Intertextuality, Masculinity, and Desire in the Twilight series”, Culture unbound http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v5/cul13v5_feminist_cultural_studies.pdf Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA