Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Forskningsfrågor i urval: konsthistoriografi, temporalitet, assemblageteori, museistudier, aspekter på klimatkrisen och antropocen

08-608 49 32 086084932

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Dan Karlholm är professor i konstvetenskap och har varit huvudansvarig för uppbyggnaden av ämnet konstvetenskap på Södertörn sedan starten 2003, i nära samarbete med Charlotte Bydler och Håkan Nilsson. Han har undervisat på samtliga nivåer, utvecklat kurser och program och varit ämnesansvarig i långa perioder. Forskningen har kretsat kring historiografi, från konstvetenskapens begynnelse i Tyskland och etablering i Sverige till dess vidare internationella spridning. Andra forskningsområden har varit samtidskonst, temporalitet, museistudier och konstvetenskapen under antropocen. Karlholm har varit postdok på New York University, University of Rochester, NY och Columbia University. Han var chefredaktör för Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History (Routledge) 2009-2018. Han har lett fem forskningsprojekt. Till hans senaste publikationer hör Kontemporalism. Om samtidskonstens historia och framtid (2014), Time in the History of Art: Temporality, Chronology and Anachrony (2018), red. tillsammans med Keith Moxey och Ekologisk konstvetenskap (kommande), red. tillsammans med Anna-Maria Hällgren.

Research interests etc.

Dan Karlholm is founder of Art History at Södertörn University in 2003, in close collaboration with Charlotte Bydler and Håkan Nilsson. He has taught at all levels ever since. His research interests revolve around historiography, including the history and theory of art history in Sweden, Germany and in general, as well as museum studies, temporality, contemporaneity and art historyt during the Anthropocene. Karlholm has been a postdoc at New York University, The University of Rochester, NY and Columbia University. He was editor in chief of Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History (Routledge) 2009-2018. He has led several research projects, including "Art (without) Spaces: Identities of Internet Art in Germany, Lithuania, and Sweden" (with Charlotte Bydler and Håkan Nilsson, sponsored by the Foundation for Baltic and East European Studies); "Contemporary (Post)modernity? Canonization Processes of Advanced Art in Germany and Sweden 1977-2007 (sponsored by the Foundation for Baltic and East European Studies) and participated in the research program led by Hans Ruin entitled Time, Memory, and Representation, sponsored by Riksbankens Jubileumsfond (www.histcon.se Länk till annan webbplats.). He led the project "Art, Culture, Conflict: Transformations of Museums and Memory Culture in the Baltic Sea Region since 1989" (with Annika Öhrner and Johan Hegardt, sponsored by the Foundation for Baltic and East European Studies).

Recent selected publications

Kontemporalism. Om samtidskonstens historia och framtid (2014), Time in the HIstory of Art; Temporality, Chronology and Anachrony (2018), with Keith Moxey, Ekologisk konstvetenskap (forthcoming), with Anna-Maria Hällgren.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA