Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Ämnessamordnare

Forskningsfrågor i urval: konsthistoriografi, temporalitet, assemblageteori, museistudier, aspekter på klimatkrisen och antropocen

08-608 49 32 086084932

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Dan Karlholm är professor i konstvetenskap och har varit huvudansvarig för uppbyggnaden av ämnet konstvetenskap på Södertörn, i nära samarbete med Charlotte Bydler och Håkan Nilsson. Han har undervisat på samtliga nivåer, utvecklat kurser och program och varit ämnesansvarig i långa perioder. Forskningen har kretsat kring historiografi, från konstvetenskapens begynnelse i Tyskland och etablering i Sverige till dess vidare internationella spridning. På senare tid har forskningen rört samtidskonst som historiskt fenomen, som har med historism, realism, modernitet och postmodernitet att göra, liksom med temporalitet, heterokroni, anakroni m.m. Karlholm är redaktör för Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History (Routledge) sedan 2009. För projekt och ett urval titlar, se menyn till höger samt nedan.

Research interests

Karlholms research interests revolve around historiography, including the history and theory of art history in Sweden, Germany and in general, as well as museum studies, visual culture studies, and the issue of temporality and contemporaneity. Research projects in recent years have dealt with contemporary art from various perspectives. The project "Art (without) Spaces: Identities of Internet Art in Germany, Lithuania, and Sweden" including contributions by Charlotte Bydler and Håkan Nilsson (sponsored by the Foundation for Baltic and East European Studies). Karlholm has led the project "Contemporary (Post)modernity? Canonization Processes of Advanced Art in Germany and Sweden 1977-2007 (sponsored by the Foundation for Baltic and East European Studies) and participated with "Contemporality: Art and the Passing Present" as part of a research program led by Hans Ruin entitled Time, Memory, and Representation, sponsored by Riksbankens Jubileumsfond (www.histcon.se Länk till annan webbplats.). The current project is "Art, Culture, Conflict: Transformations of Museums and Memory Culture in the Baltic Sea Region since 1989", together with Annika Öhrner and Johan Hegardt. Editor-in-chief for Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History (Routledge), since 2009.

Selected publications

“Filtering Futures. La Biennale di Venezia. 56th International Art Exhibition, 2015. All the World’s Futures. Artistic Director and Curator: Okwui Enwezor” Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History, Vol. 84, No. 4, 2015

“Från museum till konstmuseum till konsthall”, i Kurt Almqvist & Louise Belfrage (red.), Offentliga och privata museer i Sverige. Traditioner och visioner, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, Stockholm, 2015

”Too Much and Not Enough: The Installation of Anton Henning at Magasin 3 in Stockholm”, in Peter J. Schneemann (ed.), Paradigmen der Kunstbetrachtung. Aktuelle Positionen der Rezeptionsästhetik und Museumspädagogik, Bern: Peter Lang, 2015

Kontemporalism: Om samtidskonstens historia och framtid, Stockholm: Axl Books, 2014

"Restless Culture Syndrome (RCS): On the Old Demand for the New", Jacquelyn Davis (ed.), What Are You Working On?/Vad har du på gång?, Stockholm: Valeveil Press, 2014

"Suecia Hodierna antiqua est: nuet är det förflutna", i Suecia Contemporare, kat. Kalmar konstmuseum, red. Pontus Raud, 2014

Review of Jacques Rancière, Aisthesis: Scenes from the Aesthetic Regime of Art, London & New York: Verso, 2013, Art History, Vol. 37, No. 5, 2014

Review of Rosalind E. Krauss, Under Blue Cup (MIT Press, 2011), SITE 33, 2013

"Contemporary, Now and Forever", Review of Terry Smith, Contemporary Art: World Currents (London: Laurence King, 2011), Art History, Vol. 36, No. 1, February 2013

"Konstmuseet på liv och död" in Vad är ett museum? (Dan Karlholm, Allan Kaprow and Robert Smithson), Axl Books, Stockholm, 2013

"The New Neues Museum in Berlin: Accumulating Narratives", in Johan Hegardt (red.), The Museum Beyond the Nation, The National Historical Museum, Stockholm, Studies 21, Stockholm, 2012

"Art History in the Nordic Countries" (co-written with Hans Dam Christensen and Matthew Rampley), i Thierry Lenain, Hubert Locher, Andrea Pinotti, Matthew Rampley, Charlotte Schoell-Glass, Kitty Zijlmans (eds.), Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks, Brill, 2012

"Misery, Beauty, and Other Issues. Dan Karlholm in Conversation with Linda Nochlin", The Art Bulletin, July 2012

"On the Historical Representation of Contemporary Art", in Hans Ruin & Andrus Ers (eds.) Rethinking Time: Essays on History, Memory, and Representation, Södertörn Philosophical Studies 9, Huddinge, 2011

"Gijsbrechts baksida", in Peter Gillgren (ed.), Det åskådliga och det bottenlösa. Tankar kring konst och humaniora tillägnade Margaretha Rossholm Lagerlöf, Eidos 22, Stockholm, 2010

"Surveying Contemporary Art: Post-War, Postmodern, and then what?", Art History, vol. 31, 2009, reprinted in Dana Arnold (ed.), Art History: Contemporary Perspectives on Method, Wiley-Blackwell, London, 2010

"Developing the Picture: Wölfflins Performance Art", Photography and Culture, July 2010: 2

"Action Drawing: Notes on the (Non)Revelatory Nature of Drawing", Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History 2009:2

"Learning by Looking (with Words): Wölfflins Legacy", in Johanna Vakkari (ed.), Towards a Science of Art History: J.J. Tikkanen and Art Historical Scholarship in Europe, Taidehistoriallisia tutkimuksia Konsthistoriska studier 38, Helsingfors, 2009

"Konstnären som verket och andra postmoderna verkningar" in Sven-Olov Wallenstein (ed.), Svar på frågan: vad är det postmoderna?, Axl Books, Stockholm 2009

Review of Brian ODoherty, "Studio and Cube: On the relationship between where art is made and where art is displayed", SITE 21/2007

Offentlig konst i Flemingsberg, red. Håkan Bull & Dan Karlholm, Huge, Stockholm, 2007

"Preziosis proper position", review of Donald Preziosi, "Brain of the Earths Body: Art, Museums, and the Phantasms of Modernity" + Preziosi & Claire Farago (eds.), "Grasping the World: The Idea of the Museum", Oxford Art Journal, Vol. 29, No. 1, March 2006

"Does it work?: A Note on Pragmatic parts and Global Wholes" in James Elkins (ed.), Is Art History Global?The Art Seminar, vol. 3, Routledge & Cork U. P. 2006

"Tradition and Visual Culture in the Face of Contemporary Art" (http://nordik.uib.no/nordik2006/index_papers.html)

"Reality Art: the Case of Oda Projesi", LEITMOTIV: Motivi di esttetica e di filosofia delle arti(www.ledonline.it/leitmotiv), No. 5, 2005-2006

Art of Illusion: The Representation of Art History in Nineteenth-Century Germany and Beyond, Peter Lang, Bern, 2004. (2nd ed. 2006)

"Icons and Idols: On the Role of Representation in the Practice of Interpretation", in Rossholm Lagerlöf, Margaretha & Dan Karlholm (eds.), Subjectivity and Methodology in Art History (Eidos 8, Stockholm, 2003)

"Visuella kulturstudier. Betraktelse över ett expanderande forskningsfält", Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History 2003: 3

Review of Hubert Locher, Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst 1750-1950, CAA Reviews2002 (www.caareviews.org/reviews/locher.html Länk till annan webbplats.)

Review of Beat Wyss, Hegels Art History and the Critique of Modernity, Journal of Aesthetics and Art Criticism, Winter 2001

"Reading the Virtual Museum of General Art History," Art History, September 2001

Handböckernas konsthistoria. Om skapandet av "allmän konsthistoria" i Tyskland under 1800-talet, Diss., (Symposion, Stockholm/Stehag, 1996)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA