Dominika Vergara Polanska

Dominika Vergara Polanska

Docent

Lektor

Dominika är docent i sociologi och arbetar som lektor i socialt arbete. Mer information om min forskning: www.dominikavpolanska.se & www.sustainaction.org.

08-608 53 81 086085381

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137

Dominika är docent i sociologi och lektor i socialt arbete och har sedan sitt avhandlingsarbete 2011 om inhägnade bostadsområden (gated communitites) i Polen fokuserat på sociala rörelser i Östeuropa, men även Sverige, som arbetar med boende- och bostadsfrågor. Hennes forskningsintressen omfattar: urbana sociala rörelser, husockupationer, informell organisering, icke-traditionella former av civilsamhälleligt engagemang och hyresgästorganisering. Hennes senaste forskning behandlar boendes upplevelser av renovering.

Mina huvudsakliga forskningsintressen kan sammanfattas i tre teman:

- Stadens privatisering: gentrifiering, bortträngning och bostadens roll

- Urbana sociala rörelser: husockupationer, hyresgästsmobilisering och rätten till staden

- Civilsamhället och icke-traditionellt vilsamhälleligt engagemang

Empiriskt har jag genomfört studier i Polen och Sverige. Jag är intresserad av hur kulturella och politiska sammanhang villkorar framväxten och utvecklingen av särskilda protester och rörelser, och framför allt motivationen bakom dessa mobiliseringar. En viktig aspekt av min forskning har varit att gå bortom uppdelningen Öst/Väst och det etablerade sättet att begreppsliggöra det civila samhället. I min forskning upprätthåller jag ett kritiskt perspektiv genom att ta hänsyn till mindre ”framgångsrika” eller synliga fall av mobilisering, fokusera på de uteslutna perspektiven och genom att arbeta nära och ofta tillsammans med mina "forskningsobjekt". Nyligen har jag forskat om hyresgästers upplevelser av omfattande renovering som ofta leder till bortträngning, och där jag fokuserat på individuellt och kollektivt motstånd mot renoveringar bland hyresgäster.

Min nuvarande forskning handlar om den sociala hållbarheten i den svenska bostadspolitiken samt hur praxis i hyresnämnden ser ut i renoveringsärenden.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA