Elin Gardeström

Elin Gardeström

Lektor

Jag är lektor i journalistik och programansvarig för ett av journalistikens program - Journalistik med samhällsstudier - som har åtta olika fördjupningsämnen.

08-608 44 60 086084460

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME326

Jag är idéhistoriker och disputerade 2011 med avhandlingen Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944 -1970. Därefter undervisade jag i idéhistoria och inom andra program på Södertörns högskola. Hösten 2014 tillträdde jag en tjänst som lektor i journalistik och är verksam både inom den praktisk och teoretisk delen av journalistutbildningen på Södertörns högskola. Jag har tidigare varit yrkesverksam som journalist.

Mitt forskningsintresse har varit fokuserat kring utbildning, offentlighetshistoria och journalistik - och på senare år även reklam och propaganda. Mellan 2013 och 2017 innehade jag ett postdoc stipendium från Ridderstads stiftelse inriktad på reklamhistoria. Där fokuserar jag på hur reklam interagerade med andra påverkansformer som propaganda, upplysning, agitation och information under svenskt 1930-tal. Perspektivet är begreppshistoriskt och jag undersöker språkbruket hos tre samhällsaktörer: reklambranschen, kooperativa förbundet och det socialdemokratiska partiet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.