Erik Borg

Erik Borg

Professor

Professor i företagsekonomi. Forskar och undervisar vid institutionen för samhällsvetenskaper

08-608 40 54 086084054

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Erik A Borg är professor i företagsekonomi och började arbeta vid Södertörns högkola redan när högskolan öppnade, och var en av de först anställda. Han satt med i den grupp som utredde förutsättningarna för en ny högskola, och slutligen startade Södertörns högskola. På institutionen för samhällsvetenskaper är han verksam inom områdena marknadsföring och ledarskap. Tidigare har han arbetat vid Stockholms universitet, vid Universitetet i Lund och Handelshögskolan i Göteborg. Under ett år var Borg anställd som forskare och föreläsare vid Long Island University i New York. Han har även verkad vid INSEEC i Paris och East China University of Science and Technology i Shanghai. Med stöd från EU och SIDA har han medverkat till ett samarbete med universitet i Georgien och Armenien.

Erik Borg är utbildad vid United World College of the Atlantic (IB) och vid London School of Economics (MSc Econ). I 1994 doktorerade han i företagsekonomi vid Stockholms universitet på en avhandling med titeln: European Markets and Management Action: Making Sense of a Europe Without Frontiers.

Professor Erik Borg har en mycket bred forskningserfarenhet och har bland annat studerat viken roll globalisering spelar för företag. Borgs forskningsintressen har utvecklats under lång tid, och han följer och bidrar till en forskningstradition inom företagsekonomi som internationellt kallas The Nordic School. Erik Borg har under flera år verkat som forskningsledare för olika forskningsprojekt, och är medlem av ledningsgruppen för forskningscentret Reinvent. Han leder forskningsprojekt om globalisering och vårdexport, och studerar dessutom verksamheters lokalisering till förorter.

Professor Borgs publikationer består av böcker, forskningsrapporter och artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Hans bokpublikationer inkluderar följande böcker på svenska och på engelska: Globalisation, Nations and Markets, Challenging Issues in Current Research on Globalisation; Marknadsföring i ett gränslöst Europa; Beyond Modern Management; Arbetare blir företagare och Succeeding in a Transition Economy.

Erik Borgs vetenskapliga artiklar har publicerats i ledande tidkrifter som: Journal of World Intellectual Property (Wiley); Philosophy of Management (Springer); Technovation, The International Journal of Technological Innovation, Entrepreneurship and Technology Management (Elsevier); European Journal of Marketing (Emerald); International Journal of Market Research (Sage); The International Journal of Bank Marketing (Emerald); Scandinavian Journal of Management (Elsevier) och Baltic Journal of Management (Emerald).

Förutom att fortsätta sin övriga forskning, har Borg på Södertörn varit verksam i två olika Östersjöprojekt. Forskningen om Östeuropeiska länders övergång till marknadsekonomi har varit ett spännande sätt att studera hur marknader skapas och fungerar i länder som tidigare har varit planekonomier. Stora förändringar i den ekonomiska och sociala omgivningen påverkar företags agerande och möjligheter att överleva. Forskningen kring detta har bidragit till en förståelse av hur marknader skapas och utvecklas, och marknaders roll och betydelse i en föränderlig värld.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA