Ester Appelgren

Ester Appelgren

Docent

Prefekt

Lektor

Prefekt, Lektor Journalistik

08-608 41 83 086084183

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

072 514 44 92 0725144492

MD342C

Jag är prefekt på institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik på Södertörns Högskola, men också lektor i journalistik med inriktning mot medieteknik.

Min forskning är främst inriktad på datajournalistik som är en form av undersökande journalistik. Här möts två tidigare åtskilda kulturer då journalistiska arbetsmetoder kombineras med tekniska arbetsmetoder. Jag forskar också om ledarskap inom mediebranschen samt integritetsaspekter i det digitala medielandskapet samt ledarskap i mediebranschen.

Jag är ledamot i NODA Länk till annan webbplats.s styrelse vars verksamhet är inriktad på att anordna nordiska konferenser om Datajournalistik.

Sedan våren 2017 är jag en av flera internationella granskare i IFCN Länk till annan webbplats. (International Fact-Checking Network).

Sedan hösten 2018 är jag suppleant i FSMK Länk till annan webbplats.s styrelse (Föreningen för Svensk Medie- och Kommunikationsforskning).

Jag granskar regelbundet artiklar för tidskrifterna Digital Journalism, Journalism Practice och Nordicom Review och är sedan januari 2019 medlem av editorial board för Digital Journalism. Länk till annan webbplats.

Sedan sommaren 2020 är jag medlem av editorial board för tidskriften Journalistica Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuella publikationer finns listade i min profil på Google Scholar. Länk till annan webbplats.

Tidigare forskning

Jag är disputerad i Medieteknik på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) med avhandlingen Media Convergence and Digital News Services (2007) Länk till annan webbplats.. Min avhandling är av tvärvetenskaplig natur och handlar om mediekonvergens inom tidningsvärlden.

Mellan 2011 och 2014 arbetade jag som projektledare för det Vinnovafinansierade projektet Datajournalistik. Först i ett förprojekt tillsammans med SVT och senare i en projektgrupp där sju medieföretag och ett statistikföretag ingick samt fem forskare från SH. De ingående partnerföretagen bidrog också med medfinansiering i form av arbetstid. De parter som ingick i projektgruppen var SVT Pejl, SAS Institute, SR, Norrköpings Tidningars Media, Helsingborgs Dagblad, Svenska Dagbladet, Mittmedia samt Aftonbladet. Mer om projektet finns på: http://www.blogg.sh.se/datajournalistik/

Under hösten 2014 och under 2015 forskade jag inom det Vinnovafinansierade projektet DISTINCT inriktat på mediekonsumtion och integritet.

Mellan januari och mars 2017 var jag visiting researcher på Center for Internet Studies and Digital Life, School of Communication Länk till annan webbplats., Universidad de Navarra, Spanien.

Under hösten 2017 till årsskiftet 2018/2019 arbetade jag inom det Vinnovafinansierade projektet Sjyst Data Länk till annan webbplats.. Detta samverkansprojekt leds av forskningsinstitutet RISE och utförs i samarbete med Lunds Universitet, Malmö högskola och Södertörns högskola samt ett antal företag.

Övrigt

Efter doktorsexamen från KTH arbetade som analytiker på H&M med kundundersökningar, fokusgrupper, webbanalys, omvärldsbevakning samt datamining och som projektledare inom medieanalys och omvärldsbevakning på Mediavision för flera av de stora mediebolagen i Sverige.

Sedan jag började på SH har jag också varit koordinator för samverkansplattformen Stockholm/Södertörn Media Lab.

Mellan 2013 och våren 2015 var jag ledamot i Fakultetsnämnden.

Mellan 2015 och 2017 var jag avdelningsföreståndare för Journalistik och Nationalekonomi på institutionen för Samhällsvetenskaper.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA