Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Fred Saunders

Docent

Lektor

08-608 49 66 086084966

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

0046733427047 0046733427047

MD427

I work with the sustainability politics of international development, conservation, environmental planning and management and natural resource management and use. Currently, this includes research projects on: transdisciplinary methodologies involving small-scale fisheries and mining in Chile; social sustainability in marine spatial planning in the Baltic Sea Region; developing transdisciplinary approaches to marine resource conflict transformation.

Recent Publications:

Tafon R., Saunders F. and M. Gilek. 2019. Re-reading Marine Spatial Planning through Foucault, Haugaard and others: An Analysis of Domination, Empowerment and Freedom. Journal of Environmental Policy and Planning. https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1673155länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tafon R. and Saunders F. 2019. The Politics of Land Grabbing: State and corporate power and the (trans)nationalization of resistance in Cameroon. Journal of Agrarian Change 19(1) 41.

Saunders, F., Gilek, M., Day, J., Hassler, B., McCann, J., and T. Smythe 2019. Examining the role of integration in MSP: towards an analytical framework to understand challenges in diverse MSP settings Ocean & Coastal Management 169: 1-9

Gallardo, G. and Saunders, F. 2018. Before we asked for permission, now we only give notice’. New gender relations in fisheries: women’s entrance into small-scale artisanal fisheries in Chile. Maritime Studies 17:110.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Fred_Saunders2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Strengthening the Social Pillar in Marine Spatial Planning

Taking Social Sustainability to the Sea