Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor emeritus/emerita

Doktor i sociologi. Universitetslektor och professor i miljövetenskap med inriktning på globala utvecklingsstudier. Forskning om global naturresursanvändning och lokal styrning.

08-608 52 84 086085284

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Min forskning är inriktad på naturresursanvändning i gränssnittet mellan det rurala och det globala, samt omdefinieringen av havs- och landägande/tillgång, med fokus på agro-pastorala allmänningar och småskaligt fiske.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA