Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor emeritus/emerita

Jag har fokuserat på tillgång till, användning av och styrning av naturresurser i globala syd kontexter, inklusive fördrivande processer, gentrifikation och konflikter.

08-608 52 84 086085284

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

+46702314694 +46702314694

Min forskning är inriktad på naturresursanvändning i gränssnittet mellan det rurala och det globala, samt omdefinieringen av havs- och landägande/tillgång, med fokus på agro-pastorala allmänningar och småskaligt fiske.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.