Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indiska religioner och hälsoforskning

08-608 49 57 086084957

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

Göran Ståhle är religionspsykolog och verksam som lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Hans specialområden är kulturpsykologi och religionens relationer till hälsa/ohälsa. Hans forskning är inriktad mot hur österländska traditioner används i hälsofrämjande syften i västvärlden.

Han doktorerade 2004 på en avhandling som utvecklade ett kulturpsykologiskt perspektiv på samtida hinduism. Han har också skrivit om samtida oorganiserad religiositet/andlighet och sekulära livsåskådningar.

För närvarande är han involverad i ett forskningsporjekt kring ayurveda i Sverige i samarbete med Integrative Care Science Centre.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.