Gustaf Onn

Gustaf Onn

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Föreståndare för Avdelningen för Informatik och Turismvetenskap. Forskar och undervisar i turismvetenskap inom bl a turismentreprenörskap, organisering och marknadsföring av turism

08-608 49 30 086084930

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD275

Jag är adjunkt i Turismvetenskap med inriktning mot besöksattraktioner och turismföretagande. Sedan 2010 är jag Programsamordnare för Turismprogrammet -eller som det tidigare hette - programansvarig. 2009-2013 var jag även ämnesstudierektor för Turismvetenskap och sedan 2008 har jag ansvarat för kandidatuppsatskursen inom Turismvetenskap. Jag har jobbat på Södertörns högskola sedan 2005.

Mitt intresseområde när det gäller både forskning och undervisning har huvudsakligen handlat om kulturarv, organisering och strategi och hur vi förhåller oss till bildning inom såväl akademin som samhälet som helhet. Under 2010-2011 deltog jag i EU-projektet TARSI (Tailor Applied Research System Impementation) inom Leonardo Da Vinci Life Long Learning Programme tillsammans med lärosäten från Litauen, Bulgarien, Storbritannien och Italien, där vi studerade akademins samverkan med det omgivande samhället med avseende på utbildning. Under 2013 gjorde jag en studie av friluftsaktiviteter i naturen i Stockholmsområdet.

Högskolepedagogiska frågor är viktiga för mig och jag har därför danat mig i kurserna Lärarversktan, Att handleda självständiga arbeten samt Kritiskt tänkande i undervisningen Jag publicerade en text om handledning 2014. .

Jag har även varit med när Turismvetenskapsämnet på Södertörns högskola har arrangerat den internatinella forskningskonferensen Sustainable Tourism Development 2008, 2009 och 2011 där jag ansvarat för den administrativa hanteringen..

EU-Interreg Central Baltic har i juni 2016 beslutat finansiera projektet

Archipelago Partnerships sedermera namnändrat till Archipelago Business Development för att bättre spegla projektets kärna

Målet med projektet är att bidra till ny kunskap om existerande affärsmodeller i de finska och svenska skärgårdarna.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.