Hans Andersson

Hans Andersson

Docent

Förvaltningschef

Chef för högskolans gemensamma förvaltning med cirka 160 medarbetare. Ingår i högskolans rektors- och ledningsgrupp och biträder därmed rektor i att utveckla hela högskolan.

08-608 40 71 086084071

Högskoleledningen

MA864

Jag är förvaltningschef vid Södertörns högskolan sedan 2014. Med hjälp av sex direkt underställda avdelningschefer leder jag den gemensamma förvaltningen som omfattar cirka 160 medarbetare. Jag ingår i högskolans ledning och biträder rektor i att leda och utveckla högskolan i sin helhet. I detta ingår att ansvara för beredningen av ärenden till högskolans styrelse och rektor. Mitt arbete inkluderar frågor beträffande hela högskolans administrativa utveckling och ekonomi, men även vara ordförande i centrala Arbetsmiljökommittén, m.m.

Om min tidigare yrkeskarriär kan skrivas att jag anställdes 2006 vid Södertörns högskola som lektor i statsvetenskap. Därefter har jag bland annat startat och drivit det treåriga programmet Internationell Migration och Etniska relationer och varit proprefekt samt prefekt.

Mina forskningsintressen rörde i grunden internationell politik, men empiriskt arbetade jag ofta med frågor om asyl- och invandringspolitik - inte minst då på EU-nivå. Mitt sista projekt - tillsammans med Lia Antoniou - jämförde sju staters integrationspolitik.

Innan jag började på Södertörns högskola 2006 var jag tolv år vid Göteborgs universitet där jag gick forskarutbildning och undervisade och forskade. Under dessa tolv år var jag längre perioder i riksdagen, i Washington DC, i Bryssel samt vid Försvarshögskolan respektive Utrikespolitiska Institutet. Inom ramen för mina olika anställningar har jag sedan 1995 fem års undervisningserfarenhet på heltid. Innehållsligt har det främst rört sig om internationella relationer och svensk politik, men jag har undervisat inom det mesta i statsvetenskap.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.