Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Programsamordnare

Specialiserad inom fenomenologisk och hermeneutisk filosofi samt inom antik filosofi. Medutgivare av Nietzsches samlade skrifter på svenska.

08-608 45 86 086084586

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Fil Dr i teoretisk filosofi, Stockholms universitet (1994). Medgrundare av filosofiämnet vid Södertörns högskola (1999). Medgrundare (2001) och tidigare ordförande för The Nordic Society for Phenomenology. Ledde det mångdisciplinära forskningsprogrammet ”Tid, minne, representation – om historiemedvetandets förvandlingar” (2010-2016). Medredaktör för Nietzsches Samlade skrifter på svenska. Medlem av redaktionsrådet för Hermeneutische Jahrbuch, och medredaktör för Södertörn Philosophical Studies. Har översatt till svenska texter av bla Herakleitos, Husserl, Heidegger och Derrida. Huvudsakliga forskningsintressen: fenomenologi och hermeneutik (särskilt Heidegger), och modern fransk filosofi (särskilt Derrida), och tidig grekisk filosofi (särskilt Herakleitos och Platon), historieteori och det kulturella minnets teori, religionsfilosofi och teknikens filosofi. Har publicerat artiklar i bl a Research in Phenomenology, Continental Philosophy Review, Husserl Studies, British Journal for Phenomenology, Nietzsche Studien, Studia Leibnitiana, Epoche, Comparative Continental Philosophy, och Religions. Har utgivit bla följande böcker Enigmatic Origins. Tracing the Theme of Historicity Through Heideggers Works (diss, 1994). Fenomenologiska perspektiv (med A. Orlowski, 1997), Herakleitos fragment (med H. Rehnberg, 1997), Metaphysics, Facticity, and Interpretation (med D. Zahavi and S. Heinämaa, 2003), En kommentar till Heideggers Vara och tid (2005), The Past´s Presence. Essays on the Historicity of Philosophical Thought, (med M. Sá Cavalcante, 2006), Phenomenology and Religion: New Frontiers (med J. Bornemark, 2010), Re-Thinking Time: Essays on History, Memory and Representation (med A. Ers, 2011), Fenomenologi, teknik och medialitet (med L. Dahlberg, 2011), Ambiguity of the Sacred. Phenomenology, Politics, Aesthetics (med J. Bornemark, 2012), Frihet, ändlighet, historicitet. Essäer om Heidegger’s filosofi (2013). Historiens hemvist (huvudred. m fl, 2016), Mellan minne och glömska. Essäer i det kulturella minnets förvandlingar (med J. Redin, 2016), Being with the Dead. Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness (Stanford UP, 2018), Reduktion och reflektion. Inledning till Husserls Fenomenologi (2020), I förnuftets skugga. Essäer om Nietzsches filosofi (2021)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA