Ingrid Esser

Ingrid Esser

Lektor

Jag är docent i sociologi med inriktning mot arbetsliv. Jag är programsamordnare för personalvetarprogrammet och undervisar främst inom samhällsvetenskaplig metod.

08-608 48 51 086084851

Institutionen för samhällsvetenskaper

086084851 086084851

ME215

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.