Jenny Sundén

Professor

Feministiska studier av digitala medier i skärningspunkten mellan kroppar, genus, sexualpolitik och teknologier. Kritiska humanistiska perspektiv på AI, fantasi och social rättvisa

08-608 45 77 086084577

Institutionen för kultur och lärande

Jag är professor i genusvetenskap och började jobba på Södertörns högskola under våren 2011. Jag disputerade 2003 vid Tema kommunikation, Linköpings universitet, på en avhandling om kroppslighet på nätet. Tidigare har jag haft lektorat vid Avdelningen för medieteknik på KTH och i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Jag har även varit gästforskare vid UC Berkeley, University of Surrey, vid City University of New York (CUNY), och 2018-2019 vid University of Turku. Jag undervisar på ämnets kulturorienterade kurser och moment, allt från feministiska klassiker och feministisk teori och metod till kurser som fokuserar på sexualitet, begär, queer och släktskap. Just nu undervisar jag primärt på avancerad nivå samt handleder doktorander.

Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan feministisk teori och queerteori, digitala mediestudier, kritiska kulturstudier och vetenskaps- och teknikstudier (STS). Jag intresserar mig framför allt för gränsytor mellan kroppar och teknologier – för kroppen som något i grunden teknologiskt – på så skilda områden som virtuella världar och gemenskaper, onlinespel, robotkonst, reproduktionsteknologier och medicinsk simulering. Jag har bland annat skrivit boken Gender and Sexuality in Online Game Cultures: Passionate Play (Routledge 2012, med Malin Sveningsson). Jag arbetar just nu med frågor om teknologisk trasighet, avbrott och fördröjning som ett annorlunda sätt att förstå vår samtid, liksom med humor som feministiskt motstånd i sociala medier med fokus på hur humor och skamlöshet kan utmana skam och skambeläggande. Mina vetenskapliga artiklar är bland annat publicerade i Ada: A Journal of Gender, New Media & Technology; Configurations; European Journal of Cultural Studies; Feminist Media Studies; Games and Culture; Lambda Nordica; Social Media + Society; Somatechnics; Tidskrift för Genusvetenskap och Transformations.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA