Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Jag är professor i genusvetenskap. Min forskning finns i skärningspunkten mellan digitala mediestudier, genus och sexualitetsstudier, feministisk queerteori och affektteori.

08-608 45 77 086084577

Institutionen för kultur och lärande

PC221

(Foto: Orlando G. Boström)

Jenny Sundén är professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon disputerade 2002 vid Tema kommunikation, Linköpings universitet och har varit gästforskare vid UC Berkeley English Department (1998-1999); INCITE (Incubator for Critical Inquiry into Technology and Ethnography), University of Surrey (2003); School of Journalism and Communication, Peking University (2006, 2008); Department of Film and Media Studies, Hunter College, City University of New York (CUNY, 2011); och Department of Media Studies, University of Turku (2018-2019). Hon undervisar framför allt på ämnets kulturorienterade kurser och moment samt handleder doktorander.

Sundén är queerfeministisk medie- och teknikforskare och har sedan 90-talet forskat på digitala medier och kulturer, alltifrån textbaserade digitala världar och hypertextfiktion till retrofuturistiska steampunk-kulturer och queera gemenskaper i online-spelet World of Warcraft. På senare år har hennes forskning orienterats kring två spår. Det ena handlar om feministisk aktivism på sociala medier med fokus på hur humor kan bli en form av motstånd mot sexism och trakasserier (som slut-shaming och oönskade dick pics). Det andra spåret handlar om digital intimitet och sexualitet, om uppkopplade liv och nya former för närvaro, närhet och rumslighet, inte minst för HBTQ-personer och kink-communities. Den röda tråden genom hennes projekt är ett intresse för den politiska och kritiska potentialen hos digitala medier. Hon är intresserad av hur digitala medier kan användas på tvärs mot normer och förväntningar och skapa platser för möten och gemenskaper som inte alltid får så mycket utrymme i samhället i stort.

Hon har skrivit Who’s Laughing Now? Feminist Tactics in Social Media (MIT Press, 2020, med Susanna Paasonen) och Gender and Sexuality in Online Game Cultures: Passionate Play (Routledge, 2012, med Malin Sveningsson). Hennes vetenskapliga artiklar är bland annat publicerade i Ada: A Journal of Gender, New Media & Technology; Configurations; European Journal of Cultural Studies; Feminist Media Studies; First Monday; Games and Culture; Lambda Nordica; Qualitative Research Journal; Sexualities; Social Media + Society; Somatechnics; Tidskrift för Genusvetenskap och Transformations.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA