Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Feministiska studier av digitala medier i skärningspunkten mellan kroppar, genus, sexualpolitik och teknologier. Kritiska humanistiska perspektiv på AI, fantasi och social rättvisa

08-608 45 77 086084577

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Jenny Sundén är professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon disputerade 2002 vid Tema kommunikation, Linköpings universitetoch har tidigare haft lektorat vid Avdelningen för medieteknik på KTH och i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon har även varit gästforskare vid UC Berkeley English Department (1998-1999); INCITE (Incubator for Critical Inquiry into Technology and Ethnography), University of Surrey (2003); School of Journalism and Communication, Peking University (2006, 2008); Department of Film and Media Studies, Hunter College, City University of New York (CUNY, 2011); och Department of Media Studies, University of Turku (2018-2019). Hon undervisar på ämnets kulturorienterade kurser och moment, framför allt de som rörfeministisk teori och queerteori. Just nu undervisar hon primärt på avancerad nivå samt handleder doktorander.

Sundéns forskning befinner sig i skärningspunkten mellan feministisk teori och queerteori, digitala mediestudier, kulturstudier och vetenskaps- och teknikstudier (STS). Hon arbetar just nu med frågor om teknologisk trasighet, avbrott och fördröjning som ett annorlunda sätt att förstå vår samtid, liksom med humor som feministiskt motstånd i sociala medier med fokus på hur humor, skratt och skamlöshet kan utmana skam och skambeläggande. Hennes vetenskapliga artiklar är bland annat publicerade i Ada: A Journal of Gender, New Media & Technology; Configurations; European Journal of Cultural Studies;Feminist Media Studies;Games and Culture;Lambda Nordica;Social Media + Society; Somatechnics; Tidskrift för Genusvetenskapoch Transformations.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA