Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Professor emeritus/emerita

Professor emeritus i MKV med fokus på medier, medialisering, kritisk teori, kulturstudier, tolkning och europeiska identiteter.

Institutionen för kultur och lärande

070 340 22 42 0703402242

Johan Fornäs är sedan 31 mars 2019 professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, där han tillträdde som professor 1 januari 2010. Hans forskning rör frågor om mediekultur och kulturens medieringar, intermediala samspel mellan olika kulturella genrer och medieformer, inte minst då musik, samt intersektionella samspel mellan olika identitetsdimensioner. Hans tvärvetenskapliga kulturstudier använder hermeneutisk tolkning, diskursanalys och medieetnografi, som sätter in en rad skilda medietexter i estetiska, sociala, historiska och rumsliga kontexter. Han ledde Östersjöstiftelsens projekt "Narratives of Europe" med fem medforskare som publicerade boken Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half (Intellect Press); Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds nätverksprojekt "Medialiseringstider" som 2016 resulterade i ett temanummer av International Journal of Communication om tid och medier; samt innehade RJ:s Sabbaticalanslag för projektet "Nya perspektiv på kulturteorin", som inkluderade en gästforskarvistelse vid Universitetet i Amsterdam våren 2016 och 2017 utmynnade i boken Defending Culture: Conceptual Foundations and Contemporary Debate (Palgrave Macmillan).

Fornäs tog 1973 fil.kand. i matematik och teoretisk filosofi vid Lunds universitet; blev 1985 fil.dr. och 1987 docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet; 1986 HSFR-ungdomskulturforskare, 1992 universitetslektor, 1997-98 vikarierande professor och 1999 professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet; 1994 gästprofessor vid Katholieke Universiteit i Leuven, Belgien; 1996-97 vikarierande professor vid Tema Kommunikation (Tema K), Linköpings universitet; 2000-03 professor vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping; 2003-09 professor i medierad kommunikation vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet; 2002-12 föreståndare för Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS); 2008-14 huvudredaktör för Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research http://www.cultureunbound.ep.liu.se; 1998-2004 medlem i European Science Foundation ESF:s Forward Look för "Media Studies: New Media and New Literacies"; 2004-08 vice ordförande i Association for Cultural Studies (ACS); 2008-12 styrelseledamot och ordförande för beredningsgrupp 3 i Riksbankens Jubileumsfond; 2010-12 ordförande i styrgruppen för forskarskolan Kritisk kulturteori vid Södertörns högskola; 2012-16 medlem i RJ:s områdesgrupp för vardagslivets och kulturens medialisering; samt sedan 2015 medlem av Academia Europaea (sektionen för film, medier och visuella studier).

Några viktigare publikationer: Defending Culture: Conceptual Foundations and Contemporary Debate (2017); Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half (2017); Capitalism: A Companion to Marx’s Economy Critique (2013); Kultur (2012); Signifying Europe (2012); Consuming Media: Communication, Shopping and Everyday Life (2007); Reading the Euro: Money as a Medium of Transnational Identification (2007); Kulturstudier i Sverige (2007), Moderna människor. Folkhemmet och jazzen (2004); Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet (2002); Medier och människor i konsumtionsrummet (2002); Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum (2001); Det kommunikativa handlandet. Kulturella perspektiv på medier och konsumtion (2000); Cultural Theory and Late Modernity (1995); Youth Culture and Late Modernity (1995); Under rocken. Musikens roll i tre unga band (1998); Tältprojektet - Musikteater som manifestation (1985); Musikrörelsen - en motoffentlighet? (1979).

Länk till min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.