Johanna Palmberg

Johanna Palmberg

Docent

Lektor

Johanna Palmberg är docent, lektor vid SH och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum. Hennes forskning rör företagande, civilsamhället och samhällsutveckling.

08-608 52 17 086085217

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333F

Johanna Palmberg är docent i nationalekonomi, lektor vid Södertörns högskola och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och.

Forskningsintressen omfattar familjeföretag, bolagsstyrning, filantropi, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Det vill säga, frågor som rör företagande, civilsamhället och samhällsutveckling. Palmberg disputerade 2010 vid Jönköpings International Business School (JIBS).

Palmberg har organiserat och modererat ett stort antal seminarier och konferenser med medverkande från näringsliv, politik och akademi, på områden som berör entreprenörskap, innovationer, företagsklimat, filantropi, socialt entreprenörskap och civilsamhälle. Publicering av vetenskapliga artiklar kombineras med publiceringar i mer populära fora och deltagande i den publika debatten.

Palmberg har tidigare varit gästforskare vid Wien Universitet, George Mason University, USA, och Jiao Tong Universitet, Shanghai. I Sverige har jag tidigare varit verksam vid JIBS, Ratio och KTH. Hennes forskning är publicerad i tidskrifter såsom Corporate Governance – An international review, Family Business Review, och Journal of Small Business Economics.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.