Johanna Palmberg

Johanna Palmberg

Docent

Lektor

08-608 52 17 086085217

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333F

Johanna Palmberg är docent i nationaleknomi. Johanna jobbar även som forskningsledare på Entreprenörskapsforum. Hennes forskningsintressen omfattar familjeföretag, bolagsstyrning, filantropi, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Det vill säga, frågor som rör företagande och samhällsutveckling.

Palmberg har tidigare varit gästforskare vid Wien Universitet, George Mason University, USA, och Jiao Tong Universitet, Shanghai. I Sverige har jag tidigare varit verksam vid JIBS, Ratio och KTH. Hennes forskning är publicerad i tidskrifter såsom Corporate Governance – An international review, Family Business Review, Journal of Small Business Economics, European Journal of Law and Economics och Corporate Ownership and Control.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA