Johanna Severinsson

Johanna Severinsson

Adjunkt

08-608 51 17 086085117

Lärarutbildningen

MD172

Jag jobbar som Adjunkt i musik för fritidshemslärarstudenter, förskollärarstudenter och lärare mot grundskolans yngre år. Är utbildad rytmikpedagog med piano och sång som mina huvudinstrument. Under mitt yrkesliv har jag främst haft de yngre barnens delaktighet av musik i fokus. Både som pedagog, tonsättare och metodikutvecklare i musik.

Mitt intresseområde är vilken påverkan musik har på barns liv och framtida val. Vad händer när kulturella uttryck åsidosätts och nedprioriteras i samhällsstrukturen? Vilka nya vägar går att ta till för att nå fram till kulturella uttryck och på vilket sätt går det att underlätta för lärare och i förlängningen elever att uppnå de högt uppsatta mål som står i styrdokumenten?

I ett pågående PUSH-projekt (i samarbete med konserthuset i Stockholm) avser jag få en överblick av vilka möjligheter som barn och unga har att ta del av musik utanför skolans verksamhet. I förlängningen önskar jag undersöka i vilken mån en stark musikalisk identitet i tidigare år påverkar fortsatta val i livet. Vilka skillnader går att utläsa i jämförelse med barn som inte har samma musikaliska möjligheter? Går det att säga att konst och musik har en signifikant inverkan på ett friare sätt att tänka?

En annan fråga som jag undersökt är vad kreativitet gör med oss som människor och hur det går att förhålla sig till spänningsfältet mellan vad som är görbart inom ramen för en kurs och den spontanitet och frihet som krävs för att utmana redan förutfattade uppfattningar om vad som är musik.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.