Julia Malitska

Fil dr

Lektor

08-608 46 88 086084688

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

År 2017 disputerade jag på avhandlingen Negotiating Imperial Rule: Colonists and Marriage in the Nineteenth-Century Black Sea Steppe som berörde hur den statligt orkestrerade äktenskapsregimen inriktades bland annat mot tyska kolonister och hur praktiker av olika inblandade aktörer återspeglade, försäkrade, men också försvårade rysk imperiepolitik i norra svartahavsområdet under 1800-talet. Sedan dess har jag varit anställd som lektor på Institutionen för historia och samtidsstudier och undervisat på ett antal kurser på olika program och nivåer inom ämnet historia, samt handlett studenter i deras uppsatsarbete. Från och med september 2019 är jag postdoktor vid Centrum för baltiska och östeuropeiska studier. Mitt postdokprojekt undersöker reformrörelser i östersjöområdet under slutet av 1800- och 1900-talen med inriktning mot mat och konsumtion med särskilt fokus på det sena ryska imperiet och tidiga Sovjetunionen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA