Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Lektor

08-608 46 88 086084688

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

År 2017 disputerade jag på avhandlingen Negotiating Imperial Rule: Colonists and Marriage in the Nineteenth-Century Black Sea Steppe som berörde hur den statligt orkestrerade äktenskapsregimen inriktades bland annat mot tyska kolonister och hur praktiker av olika inblandade aktörer återspeglade, försäkrade, men också försvårade rysk imperiepolitik i norra svartahavsområdet under 1800-talet. Sedan dess har jag varit anställd som lektor på Institutionen för historia och samtidsstudier och undervisat på ett antal kurser på olika program och nivåer inom ämnet historia, samt handlett studenter i deras uppsatsarbete.

Från och med september 2019 är jag postdoktor vid Centrum för baltiska och östeuropeiska studier. Mitt postdokprojekt undersöker kostreform i det sena ryska imperiet och tidiga Sovjetunionen. Studien är en kritisk genealogi av den vegetariska socialrörelseaktivismen i det ryska imperiet under 1860- och 1920-talen. Produktion och spridning av idéer och praktiker för vegetarianism mellan olika aktivister och kontexter är i fokus. Studien undersöker hur den vegetariska aktivismen uppstod, vilka idéer, drivkrafter och handlingar som låg bakom den, varför och hur vissa individer blev aktivister, vilka aktivismens viktigaste nätverk och organisationer var m.m. 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Ideas, Practices, Identities and Legacies, 1860s–1920s

Vegetarianism in the Russian Empire