Julia Malitska

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i historia vid Institutionen för historia och samtidsstudier, och undervisar inom ämnet Historia, samt på Lärarutbildningen.

08-608 46 88 086084688

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA