Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Affilierad professor

Jag är affilierad professor i statsvetenskap. Ett av mina forskningsområden är regeringars kommunikation. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/

Institutionen för samhällsvetenskaper

073 397 28 66 0733972866

Karl Magnus Johansson var tidigare professor och är nu affilierad professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Han studerade vid Lunds universitet och London School of Economics and Political Science. Han var verksam vid universiteten i Bonn och Stellenbosch som forskare respektive lärare och var deltidsanställd professor vid European University Institute, Florens.

Hans främsta forskningsområden är EU, europeisk integration och politik, politiska partier och deras transnationella samarbete, samt politisk kommunikation och regeringar.

Professor Johansson har bland annat medverkat i forskningsprojekt om högern/moderaterna, regeringskansliet, populism, och europeisering i Baltikum och då särskilt transnationell påverkan, däribland nordiska influenser, på konservativa och socialdemokratiska partier i de tre baltiska staterna.

En inriktning i hans forskning rör politisk kommunikation och särskilt regeringskommunikation i vid mening, dvs. de strukturer, praktiker och processer som omfattar regeringar på central nivå i deras kommunikation. Denna forskning innefattar premiärministrars medierådgivare, deras roll och även i ett jämförande perspektiv.

Professor Johansson var projektledare för projektet ”Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden” som pågick till och med 2021. Projektet syftade framförallt till att undersöka och jämföra relationer mellan den politiska ledningen och medier i dessa fyra länder runt Östersjön. Viktiga teman i projektet var politikens ”presidentialisering” och ”medialisering”, samt relationen mellan journalister och deras källor i olika mediesystem. Hur och med vilka konsekvenser interagerar regeringar, särskilt regeringschefer, och medier? Tenderar makten inom regeringskanslier alltmer hamna hos regeringschefer och deras medierådgivare? Projektet var mångvetenskapligt och bedrevs i samarbete mellan tio forskare i de fyra länderna. Forskningsresultat har publicerats i en antologi, en doktorsavhandling och i artiklar eller konferensbidrag. Därutöver har professor Johansson en monografi under utgivning på Palgrave Macmillan. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/ Länk till annan webbplats.

Professor Johansson fortsätter sin forskning om politiska partier och partigrupper på europeisk nivå och hur de försöker påverka EU och då särskilt genom konstitutionella och institutionella reformer. Med denna forskning fortsätter han också ett långvarigt samarbete med professor Tapio Raunio, professor i statsvetenskap vid Tammerfors universitet, Finland. De är medförfattare till flera publikationer.

Bland professor Johanssons publikationer finns ett flertal böcker och bokkapitel, forskningsrapporter samt artiklar i tidskrifter som Acta Politica, Comparative European Politics, European Journal of Political Research, Government and Opposition, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, Journal of European Public Policy, Journal of Public Affairs, Party Politics, Politics & Policy, Public Administration och West European Politics.

Hans tre senaste publikationer i urval:

Länk till min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden

Symbiotic leader-media relations?