Kerstin Cassel

Kerstin Cassel

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Kerstin Cassel är docent och ämnessamordnare i arkeologi vid Södertörns högskola.

08-608 48 74 086084874

Institutionen för historia och samtidsstudier

F816

Kerstin Cassel är docent i arkeologi vid Södertörns högskola.

Kerstin Cassel tycker om att undervisa och träffa studenter och blev årets Gullegrip 2008 (Södertörns högskolas Studentkårs (SöderS) pris till den bästa läraren på högskolan). Intresset för utbildning har också satt avtryck i arbetet med kurslitteraturen "En samtida världshistoria" där hon var delredaktör till första delen.

Forskningen har kretsat kring människors kulturmöten och migrationer i det förflutna, deras betydelse för dåtidens människor och vår förståelse för dem idag. Projektet har bland annat presenterats i boken "Det gemensamma rummet".

Samverkan går som en röd tråd i både undervisning och forskning, nu senast i seminariegrävningar och forskning om Västra Vång i samverkan med Blekinge museum.

Förutom undervisning och forskning har hon på Södertörns högskola haft uppdrag som ordförande för fakultetsnämndens sektionsutskott för humaniora och teknik, varit vice ordförande i Lärarförslagsnämnden för samhälls-, naturvetenskap och teknik, lärarrepresentant i högskolestyrelsen, studierektor för forskarutbildningen Historiska studier och haft uppdraget som prorektor och rektors ställföreträdande.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA