Kerstin Cassel

Docent

Prorektor

Kerstin Cassel är docent i arkeologi vid Södertörns högskola. Sedan 2017 är hon också prorektor och rektors ställföreträdare.

08-608 48 74 086084874

Högskoleledningen

Kerstin Cassel är docent i arkeologi vid Södertörns högskola. Sedan 2017 är hon också prorektor och rektors ställföreträdare.

Kerstin Cassel tycker om att undervisa och träffa studenter och blev årets Gullegrip 2008 (Södertörns högskolas Studentkårs (SöderS) pris till den bästa läraren på högskolan). Intresset för utbildning har också satt avtryck i arbetet med kurslitteraturen "En samtida världshistoria" där hon var delredaktör till första delen.

Forskningen har kretsat kring människors kulturmöten och migrationer i det förflutna, deras betydelse för dåtidens människor och vår förståelse för dem idag. Projektet har bland annat presenterats i boken "Det gemensamma rummet".

Samverkan går som en röd tråd i både undervisning och forskning, nu senast i seminariegrävningar och forskning om Västra Vång i samverkan med Blekinge museum.

Förutom undervisning och forskning har hon på Södertörns högskola haft uppdrag som ordförande för fakultetsnämndens sektionsutskott för humaniora och teknik, varit vice ordförande i Lärarförslagsnämnden för samhälls-, naturvetenskap och teknik, lärarrepresentant i högskolestyrelsen och studierektor för forskarutbildningen Historiska studier.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA