Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

08-608 45 50 086084550

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Lars Lundgren är docent i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hans forskning är inriktad på transnationell television i Europa, med ett särskilt fokus på etableringen av ett globalt satellitsystem under den senare delen av 1900-talets. Han leder för närvande forskningsprojektet Via Satellite: Transnational Infrastructures in European Television History (ÖSS 2015-2017, tills. med Christine Evans, University of Wisconsin-Milwaukee).

Ett annat forskningsintresse är hur medieanvändning och kulturell smak kan förstås i relation till historiska och sociala strukturer, något som studeras tillsammans med Stina Bengtsson i projektet Habitus och högre utbildning (ÖSS 2012-2014). Projektet bygger vidare på forskningsresultat från ett tidigare forskningsprojekt, The Don Quixote of Youth Culture (ÖSS 2002-2005, tills. med Stina Bengtsson) som visar på såväl konvergerande som divergerande smakmönster mellan studenter i Estland och Sverige. Detta förklaras genom en analys av samspelet mellan historiska (politiska, sociala, ekonomiska och kulturella) förhållanden och det samtida globala medielandskapet.

Lundgren disputerade i januari 2008 då han försvarade avhandlingen Culture and Transmission: The technological and cultural reach of interational syndicated radio vid Stockholms Universitet. Avhandlingen studerar hur radioprogrammet Solid Steel når sina lyssnare runt om i världen. I fokus för studien ligger frågor om hur kommunikation kan förstås som såväl ett överbryggande av geografiska avstånd som produktion av gemensamma värden och skapande av mening i en internationell mediekultur.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA