Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar medieteori, mediernas historia, infrastrukturer, temporalitet & medievetenskapens historia.

08-608 45 50 086084550

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Min forskning är ofta arkivbaserad och jag har skrivit om ämnen som transnationell television, samarbete och tv-programutbyte över järnridån, och framväxten av ett globalt satellitsystem under senare hälften av nittonhundratalet. I en kommande bok, No Heavenly Bodies (MIT Press, 2023) spårar jag tillsammans med Christine E Evans hur satellitkommunikationens infrastrukturer initierades, förhandlades, konstruerades och så småningom etablerades i stora delar av världen, inklusive över järnridån. Medan USA:s och de västeuropeiska ländernas roller i satellitkommunikations historia är väldokumenterade, lyfter den här boken fram den avgörande rollen som Sovjetunionen och andra socialistiska länder spelade för att forma satellitkommunikationens infrastrukturen under dess första två decennier.

I ett nystartat projekt, A Sea of Data (Östersjöstiftelsen, 2023-2025), studerar jag hur analoga och digitala medieteknologier har format vårt sätt att förstå och förhålla oss till havet. Projektet undersöker medierade temporaliteter för navigering och övervakning, samt medieteknologins roll för att producera miljökunskap om havet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA