Lena Roos

Lena Roos

Professor

judendom, religionsdidaktik, jiddischliteratur, religionsmöten ssk under medeltiden, religion och odling, religion och sexualitet, religion och mat

08-608 42 90 086084290

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Lena Roos är religionshistoriker. Bland hennes forskningsintressen märks:
- Judendom
- Interreligiös samexistens, särskilt under medeltiden
- Religionsdidaktik, särskilt lärande genom rollspel och studiebesök
- Religionshistorisk ämneshistoria
- Religion och populärkultur
- Religion och mat
- Religion och sexualitet
- Religion och trädgård
Hon har tidigare undervisat vid Uppsala universitet (Teologiska och Språkvetenskapliga fakulteterna), Teologiska högskolan i Bromma, Högskolan i Gävle och Lunds universitet. Före forskarutbildningen arbetade hon som journalist.
För närvarande arbetar hon med tre forskningsprojekt:
1. God of small things: Judisk tidigmodern fromhetslitteratur för kvinnor.
2. Judiska identiteter runt Östersjön.
3. Gardening for God and neighbor: samfundsbaserade gemenskapsodlingar i urbana miljöer.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Jiddischsamlingen på Judiska biblioteket, Stockholm

Spår av jiddischkeit/Traces of Yiddishkeit