Lena Roos

Professor

Mina huvudsakliga forskningsområden är: judendom, religion och sexualitet, religionsdidaktik, religion och trädgård.

08-608 42 90 086084290

Institutionen för historia och samtidsstudier

070 207 56 85 0702075685

F1035

Lena Roos är religionshistoriker. Bland hennes forskningsintressen märks:
- Judendom
- Interreligiös samexistens, särskilt under medeltiden
- Religionsdidaktik, särskilt lärande genom rollspel och studiebesök
- Religionshistorisk ämneshistoria
- Religion och populärkultur
- Religion och mat
- Religion och sexualitet
- Religion och trädgård
Hon har tidigare undervisat vid Uppsala universitet (Teologiska och Språkvetenskapliga fakulteterna), Teologiska högskolan i Bromma, Högskolan i Gävle och Lunds universitet. Före forskarutbildningen arbetade hon som journalist.
För närvarande arbetar hon med tre forskningsprojekt:
1. God of small things: Judisk tidigmodern fromhetslitteratur för kvinnor.
2. Judiska identiteter runt Östersjön.
3. Gardening for God and neighbor: samfundsbaserade gemenskapsodlingar i urbana miljöer.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA