Lena Roos

Lena Roos

Professor

judendom, religionsdidaktik, jiddischliteratur, religionsmöten ssk under medeltiden, religion och odling, religion och sexualitet, religion och mat

08-608 42 90 086084290

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Lena Roos är religionshistoriker. Bland hennes forskningsintressen märks:
- Judendom
- Interreligiös samexistens, särskilt under medeltiden
- Religionsdidaktik, särskilt lärande genom rollspel och studiebesök
- Religionshistorisk ämneshistoria
- Religion och populärkultur
- Religion och mat
- Religion och sexualitet
- Religion och trädgård
Hon har tidigare undervisat vid Uppsala universitet (Teologiska och Språkvetenskapliga fakulteterna), Teologiska högskolan i Bromma, Högskolan i Gävle och Lunds universitet. Före forskarutbildningen arbetade hon som journalist.
För närvarande arbetar hon med två forskningsprojekt:

1. Om Katharina von Bora (fru Luther) och hennes odlingar, och kopplingen mellan Reformationen och den moderna botanikens uppkomst.

2. RECOVIRA: Religious Communities in the Digital Age, ett internationellt, EU-finansierat projekt med forskare från sju länder. Projektet fokuserar på religiösa församlingar användning av digitala former under och efter Covid-19-restriktionerna.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA