Spår av jiddischkeit

Jiddischsamlingen på Judiska biblioteket, Stockholm

Finansiärer

Riksbankens jubileumsfond

Projekttyp

Forskning

Projektets syfte är att inventera Sveriges största samling av jiddischlitteratur, den som finns på Judiska biblioteket i Stockholm, och att göra samlingen sökbar genom den nationella databasen LIBRIS och internationellt genom WorldCat. Under projektets gång kommer forskarna även att utvärdera vilka delar av samlingen som är av ett sådant nationellt och internationellt intresse att de bör digitaliseras.

Judiska biblioteket i Stockholm har samlingar som vittnar om alla de olika faserna av judisk migration till Sverige. I nuläget har biblioteket ca 25 000 volymer, framför allt på svenska, engelska, hebreiska, jiddisch och tyska, men även på andra språk. Jiddischsamlingen omfattar närmare 4000 volymer. Den innehåller jiddischlitteraturens klassiker, men även översättningar av internationell litteratur, vilket vittnar om den jiddischtalande gruppens läsvanor. Den innehåller även religiös litteratur samt stora mängder periodica: medlemsblad, tidskrifter, tidningar etc som vittnar om judiskt liv i Sverige och andra europeiska länder under 1800- och första hälften av 1900-talet.

Projektet är ett samarbete mellan Judiska biblioteket och Södertörns högskola och har planerats i nära samarbete med avdelningen för jiddisch, Lunds universitet; Paideia - The European Institute of Jewish Studies in Stockholm, Judiska museet och Forum för judiska studier, Uppsala universitet.

Simo Muir, docent

Malin Norrby, MA

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för historia och samtidsstudier Religionsvetenskap Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet Historiska studier Filosofi & religion Europa

Projekttid

2020 — 2021

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-02-20