Lena Sohl

Lena Sohl

Biträdande lektor

08-608 50 95 086085095

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Aktuell forskning

Jag arbetar för närvarande med två projektet som rör arbetslivet: boken "Tvätten" och projektet "Ung på jobbet. Instabila anställningar, arbetsmiljö och (o)hållbara arbetsplatser inom detaljhandel" och två projekt som rör femininitet, klass och plats: "Hur och av vem ska bygden räddas? Estetik och identitetsformering i nutida platskonflikter" och "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort".

Publikationer

Lena Sohl, Lisa Salmonsson och Tanya Jukkala (2023). Sträva efter jämställdhet. Att skapa samhörighet och utmana normer. Utvärdering. Allmänna Arvsfonden.

Mikael Svensson och Lena Sohl (2023) "'Inte den typiska höginkomsttagaren". Självuppfattning och klassidentifikation bland höginkomsttagare i Sverige". Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys s. 81-115.

Lena Sohl (2023) "Det ingår i den svenska självbilden att vi klassreser - tyvärr stämmer det inte". DN kultur 2003-05-08

Jonas Edlund, Sara Eldén, David Wästerfors och Lena Sohl (2022) ”Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning”, Sociologisk Forskning 58(4), s. 455–466

Lena Sohl (2022) ”Det är dags att bredda bilden av medelklassen”, DN kultur 2022-04-17.

Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl (2021) (red.) Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Nordic Academic Press.

Lena Sohl (2021) ”’Vi är egentligen bara siffror’. Kontinuitet och förändring i kvinnors arbetslivsberättelser från ett tvätteri”. I Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl (red.) Nordic Academic Press s. 65-89.

Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl (2021) ”Ojämlika arbetsplatser i ett förändrat arbetsliv”. I Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl (red.) Nordic Academic Press, s. 11-34.

Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl (2021) ”Ojämlika arbetsplatser i krisernas och möjligheternas era”. I Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl (red.) Nordic Academic Press, s. 383-398.

Lena Sohl, Mikael Svensson och Lisa Pelling (2021) The values and attitudes of high-income earners in Sweden. Forskningsrapport. Arena idé.

Lena Sohl (2021) ”Vems blick och vems röst? Kulturpolitik i marginaliserade områden”. I Att göra stad i Stockholms urbana periferi. (red.) Malin Gawell och Apostolis Papakostas. Stockholmia, s. 211-229.

Jan Jämte, Jasmine Kelekay, Leandro Schclarek Mulinari och Lena Sohl (2020) ”Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 363–379.

Lena Sohl (2019) “’It Is So Swedish That You Have to Work’. Returning Swedish Migrant Women’s Negotiations of Gender Equality and Heterosexuality”. I NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27 (2) s. 80-95 

Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist och Lena Sohl (2018) ”Att studera eliter”. I Eliter i Sverige. Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. (red.) Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist och Lena Sohl. Studentlitteratur, s. 11-26.

Lena Sohl (2018) "Kvinnor i en klass för sig: Betydelsen av kön och klass för privilegierade migranter". I Eliter i Sverige. Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. (red.) Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist och Lena Sohl. Studentlitteratur, s. 153-183.

Lena Sohl (2018) "Feel-bad Moments: Unpacking the complexity of class, gender and whiteness when studying up". I European Journal of Womens Studies 25(4), s. 470-483.

Lena Sohl (2017) "To become upwardly mobile you have to be a Swede: Women’s Upward Class Mobility in the neoliberal Swedish Welfare State Context." I Social Mobility for the 21st Century: Everyone a Winner?. (red.) Steph Lawler och Geoff Payne. Routledge, s. 93-104.

Lena Sohl (2017) ”Rikta blicken uppåt, forskare”, DN kultur 2017-03-01.

Lena Sohl (2017) ”Man hör ju talas om läkare från andra länder som får jobba som taxichaufförer. Om nedåtgående klassresor i ett rasifierat Sverige." I Ras och vithet. Svenska rasrelationer i går och idag. (red.) Tobias Hübinette. Studentlitteratur, s. 183-198.

Lena Sohl (2016) ”Därför behövs studier om makt och eliter i Sverige”. I Sociologisk forskning 53(3) s. 317-321.

Lena Sohl (2014) Att veta sin klass: Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. Atlas Akademi.

Lena Sohl (2014) ”Duktiga döttrar får ursäkta klassamhället”, DN kultur 2014-07-17

Lena Sohl och Irene Molina (2012). ”Möjligheten som blivit nödvändighet: Den uppåtgående klassresans ideologiska funktion”. I Fronesis 40-41, s. 166-176.

Lena Sohl (2011) ”Kön, klass, plats och svenskhet: klassreseberättelser i dagens Sverige”. I Paulina de los Reyes (red.) Vad händer med jämställdheten? Uppsala universitet, s. 39-61

Lena Sohl (2011) Hill Collins, Patricia & John Solomos (red.) The SAGE Handbook of Race and Ethnic Studies. I Sociologisk forskning 48(1), s. 74-76. (Recension)

Maria Eriksson & Sohl, Lena (2010) Att möta våldsutövande män: utbildning för socialtjänstens personal. Rapport från en uppdragsutbildning. Uppsala Universitet

Lena Sohl (2010) Oskarsson, Maria, Tomas Berglund & Mattias Bengtsson (red.) En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik, Edling, Christofer & Fredrik Liljeros (red.) Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning och Christine Roman & Lars Udehn (red.) Från klass till organisation: en resa genom det sociala landskapet. I Sociologisk forskning 47(4), s. 53-57. (Recension)

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.