Linn Sandberg

Linn Sandberg

Docent

Lektor

Jag forskar om genus, sexualitet, åldrande och demenssjukdomar, sexuell hälsa, rättigheter och njutning. Jag är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap.

08-608 53 06 086085306

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Linn J Sandberg är docent och lektor i genusvetenskap vid Institutionen för kultur och lärande sedan hösten 2017. Hennes huvudsakliga forskningsområden rör genus, sexualitet och kroppslighet i relation till åldrande och äldre. Sandbergs forskning omfattar både teoretiska bidrag till kritisk åldrandeforskning och feministiska forskning, och empiriska studier, framförallt genom kvalitativa intervjuer. På senare år har Sandberg även studerat demenssjukdom ur ett genusvetenskapligt perspektiv. I den nyligen avslutade studien “Alzheimers sjukdom, intimitet och sexualitet – en studie av den intima parrelationen vid demenssjukdom” studerade Sandberg genus, sexualitet och intimitet genom intervjuer med par där en partner diagnosticerats med Alzheimers sjukdom. Sandberg grundande 2019 Critical dementia network Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett internationellt nätverk för kritiska demensstudier där ett 40-tal forskare är aktiva.

2019-2022 är Sandberg forskningsledare för den svenska forskargruppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom det europeiska konsortiet MASCAGE: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gendering Age: Representations of Masculinities and Ageing in Contemporary. Projektet studerar maskulinitet och åldrande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och finansieras av ERA-Cofund inom Horizon 2020.

Sandberg ingår i en rad internationella samarbeten, bland annat som Research Fellow vid Trent Centre for Aging and Society Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Trent University i Kanada.

Bakgrund

Sandberg disputerade vid Tema Genus Linköpings universitet 2011 med avhandlingen Getting Intimate: a Feminist Analysis of Old age, Masculinity & Sexuality. I sin avhandling studerade hon maskulinitet, sexualitet och åldrande genom berättelser från män födda mellan 1922-1942.

Under åren 2011 till 2014 var Sandberg post-doktor i socialt arbete, Linköpings universitet och arbetat i projektet Children and young people living in rural areas witnessing violence at home (RIV). Sandberg har också samarbetat med professor Lucas Gottzén i ett mindre projekt om barn och unga som bevittnat våld i hemmet och hur de upplever responser från sina far- och morföräldrar. Detta projekt bygger vidare på Sandberg och Gottzéns tidigare forskning inom RIV och finansierades av Stiftelsen Allmänna barnhuset.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA