Linn Sandberg

Linn Sandberg

Docent

Lektor

Jag forskar om genus, sexualitet, äldre, åldrande, och demenssjukdomar. Jag är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap.

08-608 53 06 086085306

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Jag är docent och lektor i genusvetenskap vid Institutionen för kultur och lärande samt studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap.

Mina huvudsakliga forskningsområden rör genus, sexualitet och kroppslighet i relation till åldrande och äldre. Min forskning omfattar både teoretiska bidrag till kritisk åldrandeforskning och feministiska forskning, och empiriska studier, framförallt genom kvalitativa intervjuer. På senare år har jag även studerat demenssjukdom ur ett genusvetenskapligt perspektiv.

För närvarande är jag projektledare för två forskningsprojekt. Det ena projektet med titeln Hbtq och demens i policy och praktik inom svensk demensomsorg Länk till annan webbplats." genomför jag i samarbete med Anna Siverskog. Projektet finansieras av Forte 2022-2024. Det andra forskningsprojektet, "Imagining Queer Aging Futures: a study of LGBTQ Aging in Estonia, Poland and Sweden" finansieras av Östersjöstiftelsen 2023-2026. I projektet ingår även forskarna Joanna Mizielińska, Agata Stasińska och Rebeka Põldsam.

Jag är grundare till Critical dementia studies network Länk till annan webbplats., ett nätverk som samlar forskare och aktivister med intresse för kritiska perspektiv på demenssjukdomar. Jag är även redaktör för bokserien Dementia in Critical Dialougue utgiven av Routledge. I mars 2023 utkom den första boken i serien,Critical Dementia Studie: an Introduction Länk till annan webbplats., , som jag är redaktör för tillsammans med Richard Ward.

Jag är huvudredaktör för den internationella peer-review tidskriften International Journal of Ageing and Later life Länk till annan webbplats. samt ingår i en rad internationella samarbeten, bland annat som Research Fellow vid Trent Centre for Aging and SocietyLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. vid Trent University i Kanada.

Jag samverkar regelbundet med det omgivande samhället och är tillsammans med Suzann Larsdotter redaktör för antologin Äldres sexualitet: hälsa, rättigheter och njutning Länk till annan webbplats. som riktar sig till studerande och yrkesverksamma som möter äldre samt till äldre själva.

Bakgrund

Jag disputerade vid Tema Genus Linköpings universitet 2011 med avhandlingen Getting Intimate: a Feminist Analysis of Old age, Masculinity & Sexuality Länk till annan webbplats.. I avhandlingen studerade jag maskulinitet, sexualitet och åldrande genom berättelser från män födda mellan 1922-1942.

Efter dispuation avslutade forskningsprojekt:

2011-2014 "Children and young people living in rural areas witnessing violence at home". (post- doc, projekt lett av professor Margareta Hydén finasierat av Riksbankens jubileumsfond).

2014- 2019 “Alzheimers sjukdom, intimitet och sexualitet – en studie av den intima parrelationen vid demenssjukdom” (Projektledare - projekt finansierat av Forte).

2019-2022 MASCAGE: Gendering Age: Representations of Masculinities and Ageing in Contemporary". Länk till annan webbplats. Projektledare för svenska delstudien, projekt finansierat av ERA-Cofund inom Horizon 2020.

2021-2022 "Kritiska demensstudier: allianser, motstånd och dialoger" RJ Sabbatical finansierad av Riksbankens jubileumsfond.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA