Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Docent

Lektor

Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi. Jag är också studierektor för forskarutbildningsområdet PESO

08-608 52 16 086085216

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Liudmila Voronova defended her doctoral dissertation Gendering in Political Journalism: A Comparative Study of Russia and Sweden in 2014. Her research interests include comparative studies of journalism cultures, visual journalism, gender and intersectionality, and journalism and migration.

Currently Liudmila is leading a comparative research project "The future of visual journalism in Finland, Russia, and Sweden. Working with photographs as visual truths" (2023-2025, Foundation for Baltic and East European Studies, with Patrik Åker and Jenni Mäenpää).

Before it, Liudmila was involved in a research project on photojournalism education, "Photographic realism in the digital media age. Photojournalism and visual literacy in Russia and Sweden" (2018-2020, Foundation for Baltic and East European Studies, project leader - Patrik Åker).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA