Maria Bergman

Maria Bergman

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för miljö och turism

08-608 47 06 086084706

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

073 337 46 91 0733374691

MD433

Forskning har bedrivits inom projektet "Funktionsomvandling av hamnområden och andra kustnära industriområden i Sverie ur ett hållbarhetsperspektiv" som finasierades av Formas (2006-2011). Projektet var ämnesöverskridande och fokuserade på olika aspekter av planeringsprocessen med utgångspunkt i ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbar utveckling i staden.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA