Maria Zuiderveld

Maria Zuiderveld

Lektor

Lärare och forskare i journalistik. Programsamordnare för Journalistik med samhällsstudier.

08-608 42 35 086084235

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME329

Lektor i journalistik med särskilt fokus på forskning om genus och kvinnors arbetsvillkor i medieföretagen samt unga människors nyhetskonsumtion och upplevelser av journalistikens relevans för dem. Jag undervisar i journalistik på alla nivåer, från nyhetsjournalistik på A-kursen till uppsatshandledning på magisternivå.

Som forskare är jag intresserad av journalistikens praxis, det vill säga det som händer i den redaktionella vardagen, och vilka konsekvenser det får för innehållet och relationen till publiken. Jag drivs av att hitta ny kunskap som kan bidra till journalistikens utveckling i ett framtida medielandskap, så att journalistiken kan fortsätta vara relevant och angelägen för hela samhället.

Sedan 2018 forskar jag inom projektet Yngres Nyhetsuniversum. Forskningen följer arbetet vid Borås Tidning för att hitta nya vägar för att få målgruppen 25 till 35 år att ta del av lokal samhällsjournalistik. Projektet genomförs i samverkan med Borås Tidning, Lindholmen Science Park och RISE Interactive.

Jag är även engagerad som forskare i forskningsprojektet Varieties of Media Effects vid JMG, Göteborgs universitet.

Tillsammans med Lindholmen Science Park tog jag 2019 initiativ till att bilda ett nytt, nationellt nätverk som samlar bransch och forskare för att tillsammans diskutera hur lokala medier kan bli mer inkluderande och relevanta för alla grupper i samhället. Nätverket finansieras av Strategiska samverkansrådet vid Södertörns högskola.

Anlitad som granskare av artiklar för tidskrifterna Feminist Media Studies och Nordicom Review.

Jag disputerade 2017 på avhandlingen Battling the "Invisible Nets". Gender in the fields of journalism in sub-Saharan Africa.

Tidigare har jag arbetat som nyhetsjournalist, främst inom public service på redaktioner som Rapport, Kulturnyheterna, Aktuellt, online och flera olika lokala redaktioner.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.