Maria Zuiderveld

Lektor

Lektor i journalistik. Undervisar på alla nivåer, och forskar för närvarande främst om unga människors syn på nyheter och lokal samhällsjournalistik.

08-608 42 35 086084235

Institutionen för samhällsvetenskaper

Lektor i journalistik med särskilt fokus på forskning om genus och kvinnors arbetsvillkor i medieföretagen samt unga människors nyhetskonsumtion och upplevelser av journalistikens relevans för dem. Jag undervisar i journalistik på alla nivåer, från nyhetsjournalistik på A-kursen till uppsatshandledning på magisternivå.

Jag disputerade 2017 på avhandlingen Battling the "Invisible Nets". Gender in the fields of journalism in sub-Saharan Africa. Under 2018 forskade jag inom projektet Yngres Nyhetsuniversum. Forskningen följde arbetet vid en testredaktion på Borås tidning. Uppdraget var att hitta nya vägar för att få målgruppen 25 till 35 år att ta del av lokal samhällsjournalistik. Projektet genomfördes i samarbete med Lindholmen Science Park och RISE Interactive.

Jag har jobbat som nyhetsjournalist i 20 år, främst inom public service på redaktioner som Rapport, Kulturnyheterna, Aktuellt, online och flera olika lokala redaktioner. Numera arbetar jag framför allt med undervisning, forskning och att utveckla nya forskningsprojekt kring journalistik. Som forskare är jag intresserad av journalistikens praxis, det vill säga det som händer i den redaktionella vardagen, och vilka konsekvenser det får för innehållet och relationen till publiken. Jag drivs av att hitta ny kunskap som kan bidra till journalistikens utveckling i ett framtida medielandskap, så att journalistiken kan fortsätta vara relevant och angelägen för hela samhället.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA