Marie Hållander

Marie Hållander

Fil dr

Lektor

08-608 52 23 086085223

Lärarutbildningen

MC620

Jag arbetar som lektor i pedagogik och undervisar inom lärarutbildningen och inom ämnet pedagogik.

Min senaste bok är The Pedagogical Possibilities of Witnessing and Testimonies – Through the Lens of Agamben (Palgrave Macmillan, 2020). Denna bok är en omarbetad version av avhandlingen Det omöjliga vittnandet: om vittnesmålets pedagogiska möjligheter (Eskaton 2017), som skrevs inom ramen för forskarskolan Filosofiska studier av pedagogiska relationer vid Stockholms universitet. I min forskning har jag också undersökt och skrivit om fenomen så som eskapism, delaktighet, tv-serier, känslor, skam, lidande och subjektivitet inom ramen för utbildning, undervisning, samhälle och skola. Undersökningar som har publicerats som essäer och artiklar på såväl svenska som internationella förlag.

Jag är också verksam som författare, se här Länk till annan webbplats. för min litterära produktion.

För närvarande skriver jag på en bok inom forskningsprojektet ”Textilens barn” med fokus på barns bildning, arbete och skola inom ramen för den textila arbetarhistorien.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.