Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Docent

Lektor

Jag är etnolog, lektor och centrumföreståndare på Centrum för praktisk kunskap. Som forskare arbetar jag främst inom området medicinsk humaniora.

08-608 48 01 086084801

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Martin Gunnarson är doktor i etnologi och lektor vid Centrum för praktisk kunskap. Hans forskningsintressen omfattar huvudsakligen kulturvetenskapliga och filosofiska perspektiv på medicin, sjukdom, kroppslighet, teknologi och arbete.

I januari 2016 disputerade han vid Lunds universitet på avhandlingen Please Be Patient: A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 7). Avhandlingen handlar om de två behandlingsalternativ som finns för personer med njursvikt, hemodialys och njurtransplantation, och bygger på ett etnografiskt material bestående av observationer och djupintervjuer med patienter och vårdgivare på fyra hemodialysavdelningar: en i Riga, Lettland, och tre i Stockholm, Sverige. Teoretiskt närmar sig undersökningen detta material från ett kulturanalytiskt och fenomenologiskt perspektiv. Avhandlingen ingick i forskningsprojektet Kroppen som gåva, resurs och vara: organtransplantationer i Östersjöområdet, som finansierades av Östersjöstiftelsen.

Mellan åren 2012 och 2015 var Martin även verksam inom det EU-finansierade forskningsprojektet The HOTT-project: Combating Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal. I projektet undersöktes den internationella, illegala handeln med organ från kulturvetenskapliga, kriminologiska, etiska och medicinska perspektiv.

På Södertörns högskola undervisar Martin primärt på masterprogrammet i praktisk kunskap, förskollärarprogrammet och polisutbildningen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.