Martin Johansson

Martin Johansson

Projektforskare

Jag är projektforskare vid Samtidshistoriska institutet, och forskar om brittiska och nordiska attityder gentemot Biafrakriget, och den därpå följande krisen, mellan 1967 och 1970.

08-608 45 92 086084592

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Jag är doktorand inom forskningshuben ReNEW, med anknytning till samtidshistoriska institutet här på Södertörn. Jag har tidigare studerat vid Uppsala, Göteborgs och Edinburgs universitet, och har förutom historia studerat konst, litteratur och samhällsgeografi.

Mitt avhandlingsprojekt belyser hur och varför media har speglat och format föreställningar om Norden och nordiskhet i samband med 1900-talets olympiska vinterspel. Därmed rör jag mig som historiker inom flera fält, såsom bland annat nordisk historia, idrottshistoria, mediehistoria och känslohistoria.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.