Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia sedan 2018. I mitt avhandlingsprojekt jobbar jag med nordiska mediaberättelser om sina grannländer vid 1900-talets olympiska vinterspel.

08-608 45 92 086084592

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Jag är doktorand inom forskningshuben ReNEW, med anknytning till samtidshistoriska institutet här på Södertörn. Jag har tidigare studerat vid Uppsala, Göteborgs och Edinburgs universitet, och har förutom historia studerat konst, litteratur och samhällsgeografi. Mina intresseområden innefattar bland annat föreställnda gemenskaper, idrottshistoria, demokratihistoria, och transnationella perspektiv.

Min masteruppsats handlade om hur statsmakten i Napoleonkrigens Sverige legitimerade sig genom kungörelser som lästes upp i landets kyrkor. Uppsatsen visade hur makthavarna under perioden använde sig av olika strategier för att bemöta spänningen mellan en traditionell, religiöst förankrad legitmitetsidé och modernare sekulära ideal.

Mitt nyss påbörjade avhandlingsprojekt handlar om mediala berättelser om Norden och nordiskhet i samband med idrottstävlingar under efterkrigstiden. Genom projektet hoppas jag kunna fördjupa förståelsen för Norden som föreställd region, med hjälp av idrottstävlingens unika karaktär av mötesplats och forum för känsloutlopp

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA