Michael Gilek

Docent

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden

08-608 48 62 086084862

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 792 32 78 0707923278

MD467

Michael Gilek är professor i miljövetenskap och har lång erfarenhet av forskning med inriktning mot miljövetenskap, miljöriskers bedömning och hantering, samt havens förvaltning. I sin pågående forskning leder MG ett antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt som analyserar och jämför förvaltningen av olika miljörisker (t.ex. övergödning, överfiske och kemiska föroreningar) samt havsplanering i Östersjön. Syftet är att kombinera vetenskapliga metoder och perspektiv från samhälls- såväl som naturvetenskaper för att nå en mer fullständig förståelse av Östersjöns miljöförvaltning. MG försöker i sin egen forskning framför allt att förstå kopplingen mellan vetenskaplig kunskap och beslut/åtgärder som avser att hantera miljöproblem och miljörisker.

Aktuella vetenskapliga publikationer

Karlsson, M. and Gilek, M. 2018. Management of Hazardous Substances in the Marine Environment. In: Salomon and Markus (eds.) Handbook on Marine Environment Protection: Science, Impacts and Sustainable Management. pp. 715-732. Cham: Springer.

Edvardsson Björnberg, K. Karlsson, M. Gilek, M., Hansson, SO. 2017. Climate and Environmental Science Denial: A Review of the Scientific Literature Published in 1990-2015. J Cleaner Prod. 167:229-241.

Saunders, F., Gilek, M. and Linke, S. 2017. Knowledge for environmental governance: Probing science-policy theory in the cases of eutrophication and fisheries in the Baltic Sea. Journal of Environmental Planning and Management. http://dx.doi.org/10.1080/1523908X.2017.1286575

Gilek, M., Karlsson, M., Linke, S. and Smolarz, K. (eds.). 2016. Environmental Governance of the Baltic Sea. Springer.

Gilek, M. and Kern, K. Editors. 2015. Governing Europe’s Marine Environment. Europeanization of Regional Seas or Regionalization of EU Policies? Ashgate Publishing. 274 pp

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA