Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden.

08-608 48 62 086084862

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 792 32 78 0707923278

MD467

Sedan jag 1996 försvarade min avhandling har jag samlat på mig omfattande forskningserfarenhet om hur havets och kustzonens miljö och naturresurser kan förvaltas på ett hållbart sätt.

Min doktorsavhandling använde framför allt naturvetenskapliga perspektiv och metoder för att analysera miljörisker av kemiska föroreningar i Östersjön. I min senare forskning har jag däremot främst varit intresserad av att utveckla och tillämpa tvär- och transdisciplinära forskningsmetoder och samarbeten. Inte minst har min forskning om havsmiljöns förvaltning byggt på tvärvetenskapligt samarbete med en rad samhällsvetenskaper, liksom med samhällsaktörer utanför akademin.

I forskningsprojektet BONUS BALTSPACE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ledde jag en tvärvetenskapligt grupp av forskare i fem länder runt Östersjön för att analysera havsplanering och dess utmaningar i olika nationella sammanhang.

Det efterföljande OCEANS PACT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och LANDPATHS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. projekteten har en mer utpräglat transdisciplinär målsättning att samarbeta med olika samhällsaktörer för att skapa förståelse om hur olika intressekonflikter kan hanteras och förändras för att gynna hållbarhet i kustzonen och till havs. Även om en stor del av min forskning har rört Östersjön, har jag också ett betydande intresse av bredare studier av olika administrativa nivåer liksom av internationella jämförelser. Inte minst OCEANS PACT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.-projektet bygger på en jämförelse av olika typer av intressekonflikter i sju nationella fallstudier från det globala syd och norr.

Slutligen, med syfte att förbättra möjligheterna att skapa praktiskt användbar kunskap om "verkliga" hållbarhetsproblem i samarbete med samhällsaktörer, har mina kolleger och jag nyligen tagit initiativet att etablera ett hållbarhetscenter kallat SustainLab Sh vid Södertörns högskola.

Aktuella vetenskapliga publikationer

Tafon R, Armoskaite A, Gee K, Gilek M, Ikauniece A & Saunders F. 2023. Mainstreaming coastally just and equitable marine spatial planning: Planner and stakeholder experiences and perspectives on participation in Latvia. Ocean & Coastal Management 242. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tafon R, Saunders S, Pikner T & Gilek M. 2023. Multispecies blue justice and energy transition conflict: examining challenges and possibilities for synergy between low‑carbon energy and justice for humans and nonhuman nature Maritime Studies. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tafon R, Glavovic B, Saunders F and Gilek M. 2022. Oceans of Conflict: Pathways to an Ocean Sustainability PACT. Planning Practice and Research 37(2): 213-230. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gilek M, Armoskaite A, Gee K, Saunders F, Tafon R and Zaucha J. 2021. In Search of Social Sustainability in Marine Spatial Planning: A Review of Scientific Literature Published 2005 – 2020. Ocean and Coastal Management 208 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Karlsson M and Gilek M. 2019. Mind the gap – coping with delay in environmental governance. Ambio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA