Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

08-608 43 98 086084398

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Jag är professor i företagsekonomi med undervisning inom finansiering, forskningsmetod och entreprenörskap. Min forskning rör sig till största del vad som kan kallas företags- och finanshistoria. Jag disputerade vid Uppsala universitet på en avhandling om de svenska försäkringsbolagens internationella verksamhet. Därefter har jag skrivit artiklar och böcker inom bland annat följande områden: Internationalisering av finansiella företag, privat och offentlig försäkring, finansiella entreprenörer, näringslivshistoria, entreprenörskap och varumärken, privatisering och omvandling av finansiella marknader i östra Europa, ägandeformer och ”corporate governance”, samt finansiella kriser.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA