Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Aktuell forskning inom matematikdidaktik har fokus på utveckling av teoretiska och metodologiska ansatser i förhållande till undervisningsinnehåll och dess sekvensering

08-608 40 36 086084036

Lärarutbildningen

MC624

Forskning

Min forskning är kopplad till områden såsom tillämpad matematik och matematikdidaktik.

Forskningen inom området tillämpad matematik handlar om matematisk modellering av processer inom ramen för icke-linjär dynamisk teori om elasticitet. Det handlar också om att konstruera matematiska modeller och välja matematiska metoder, såväl analytiska och numeriska, för att bland annat lösa icke-linjära system av partiella differentialekvationer och integralekvationer. Det är också kärna i mitt avhandlingsarbete, min forskningshandledare var professor Anatoly A. Burenin.

Forskningen inom området tillämpad matematik handlar också om fuzzy metoder och dess användning för att formalisera en strategikarta. Den föreslagna metoden för att hitta funktionella förhållanden mellan elementen i en strategisk karta baseras på Mamdani's fuzzy inferensmetod.

När det gäller matematikdidaktik handlar forskningen om hur matematiska begrepp, strukturer, modeller och metoder kan transformeras och modifieras i matematikundervisningen samt hur de ”preliminära” matematiska begrepp som undervisas i skolans matematikundervisning kan ges en sådan kvalitet att de utan konflikter kan utvecklas till korrekta matematiska begrepp. Syftet med detta är att kunna erbjuda varje elev möjligheter att tillägna sig ämnet matematik på sin nivå och samtidigt garantera att dessa kunskaper är utvecklingsbara. Dessa modeller utarbetas utgående från såväl teoretiska som empiriska studier.

Resultat av den forskning jag bedriver har presenterats i artiklar, kapitel i forskningsöversikter, rapporter och på en rad internationella konferenser samt i ett antal böcker med Wiggo Kilborn som medförfattare.

Utbildning

Docent i matematik., PhD i matematik och fysik (disputerade på Ryska vetenskapsakademin år 1997), matematiker och legitimerad lärare för grundskolan , särskolan, sameskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen (matematik, fysik, hållbart samhälle, naturvetenskaplig specialisering, naturvetenskaplig spets och processteknik - energi).

Mina forskargrupper

The international group for the psychology of mathematics education (PME)

Vägar till matematikens värld-ämneskunskap i matematikdidaktisk belysning (VÄMA)

Vid nuvarande är jag vetenskaplig reviewer för internationella peer-review MDPI journaler.

Jag har gedigna erfarenheter som handledare för kandidat, master och PhD studenter och som opponent på doktorsavhandlingar.

Jag är läromedelsförfattare för forskningsöversikter och böcker i matematik och matematikdidaktik för högre utbildning och skolan.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.