Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Natalia Karlsson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematikämnets didaktik på Lärarutbildningen. Jag är docent i matematik och lektor i matematik med didaktisk inriktning. Ämnessamordnare.

08-608 40 36 086084036

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Forskning

Min forskning inom områden matematikämnets didaktik har fokus på matematiska strukturer, modeller och begrepp i matematikundervisningen samt hur elever/studenter bygger upp uppfattningar om dessa. Forskning har stark koppling till matematikdidaktiskt innehåll i undervisningen samt präglas av Vygotsky’s syn på lärande.

Jag har internationella forskningserfarenhet att arbeta inom olika forskningsprojekt både i Sverige och Ryssland samt att handleda doktorander, att opponera av avhandlingar och som refereegranskare av vetenskapliga artiklar. Jag är utnämnd till docent både i Ryssland och i Sverige på Södertörns högskola.

Utbildning

Docent i matematik., PhD i matematik och fysik (disputerade på Ryska vetenskapsakademin år 1997), matematiker och legitimerad lärare för grundskolan , särskolan, sameskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen (matematik, fysik, hållbart samhälle, naturvetenskaplig specialisering, naturvetenskaplig spets och processteknik - energi). Jag har studerat pedagogik, psykologi och filosofi på forskarnivå.

Pågående bokprojekt

Projekttitel: Resonera, laborera, kommunicera - problemlösning i matematik för årskurser 1- 3, 4 - 6 och 7 - 9. (2020 - 2021). Studentlitteratur.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA