Norbert Götz

Norbert Götz

Docent

Professor

08-608 41 73 086084173

Institutionen för historia och samtidsstudier

F833

Vänligen se under profilen på engelska http://www.sh.se/norbert_gotz Länk till annan webbplats..

Publikationer på svenska:

"FN-medlemskapets (tveksamma) lockelse: Dansk–finska likheter." Danmark og Finland i 100 år (1917–2017): En fælles nordisk historie. Jens E. Olesen (red.). Greifswald: Universitet, 2017. 159–184.

Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten: Vittnesseminarium med Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck. Samtidshistoriska frågor 33. Huddinge: Södertörn University, 2016 (ed. with Johan Strang). 104 s. >download<
Länk till annan webbplats.

"Det globala civilsamhällets moraliska ekonomi: Historien om den frivilliga livsmedelshjälpen." Arbetarhistoria (2013) 1: 23–25 (tillsammans med Katarina Friberg).

"Svenska lektorat vid tyska universitet." [Avhandlingsrecension av: Andreas Åkerlund. Mellan akademi och kulturpolitik: Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945. Studia Historica Upsaliensia 240. Uppsala: Universitet, 2010.] Historisk tidskrift 132 (2012) 4: 688–697.

"Med kartan som vägvisare i Norden." RJ:s årsbok 4 (2011/2012): 36–57.

"Att styra och ställa på egen hand: Den socialdemokratiska ungdomsorganisationen Unga Örnar 1929-45." Arbetarhistoria (2009) 4: 4-12.

"Kartan i huvudet: Ett tyskt perspektiv på Östersjöregionens mentala kartering." Ymer 128 (2008): 300-320 (tillsammans med Jörg Hackmann och Jan Hecker-Stampehl).

"Regeringens fruntimmer i FN." Internationella Studier (2006) 1: 32-37.

"Hansson och Hitler: En begreppshistorisk släktforskning." Historisk tidskrift för Finland 87 (2002): 245-262.

"Att lägga historien till rätta: Försöket att göra folkhemmet folkhemskt." Tvärsnitt 24 (2002) 1: 28-43. >download< Länk till annan webbplats.

"Den moderna tomtebolyckan." Den svenska framgångssagan? Kurt Almqvist and Kay Glans (red.). Stockholm: Fischer, 2001. 103-115.

Materiellt eller kulturellt främlingskap? Högerextrema attityder i Tyskland. Arbetspapper Gemenskaper 15. Berlin: Humboldt-Universität, 1997. 36 s.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA