Oldouz Nejadibabadaei

Oldouz Nejadibabadaei

Doktorand

Doktorand som forskar om sociala och rumsliga ojämlikheter i segregerade stadsområden och stadsplaneringens roll för att främja miljörättvisa i marginaliserade samhällen.

08-608 42 15 086084215

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Mitt doktorandprojekt syftar till att utforska sambanden mellan social-rumslig ojämlikhet och de nuvarande utmaningarna med att bo i segregerade stadsområden. Jag är särskilt intresserad av att utforska de levda erfarenheter som är förknippade med dessa ojämlikheter för att förstå hur urban segregation uppfattas som ett problem och hur det påverkar livet för dem som påverkas av det. Jag vill också undersöka stadsplaneringens roll för att främja miljömässig och social rättvisa i marginaliserade samhällen. Målet är att bedöma anpassningsförmågan hos befintliga planeringsprocesser och, så småningom, hur planeringen kan bli mer inkluderande och effektiv när det gäller att representera rösterna från marginaliserade samhällen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.