Oleksandr Polianichev

Oleksandr Polianichev

Fil dr

Projektforskare

08-608 53 57 086085357

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.