Oleksandr Polianichev

Oleksandr Polianichev

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA