Oscar von Seth

Oscar von Seth

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap. Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan queerteori och litteratur (och annan media).

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Min avhandling, Outsiders and Others, handlar om queera vänskaper i romaner av den tyskspråkige författaren Hermann Hesse (1877–1962). Mina forskningsintressen inbegriper queerteori och representationer av maskulinitet, animalitet, funktionsvariationer och ras i litteratur och annan media.

Bakom mig har jag en yrkesdansarutbildning samt en karriär som modern dansare och koreograf. Jag har dessutom arbetat som sufflör och regiassistent.

2014 kom jag på delad andraplats i Umeå novellpris, Sveriges största novelltävling, och våren 2017 debuterade jag som romanförfattare med Snö som föll i fjol (Calidris förlag).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.