Oscar von Seth

Oscar von Seth

Doktorand

Mitt akademiska intresseområde finns i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Jag undervisar i litteraturvetenskap och handleder på polis- och lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

070 725 03 72 0707250372

PA242

Min avhandling (som publiceras under våren 2022) handlar om den tyskspråkige författaren Hermann Hesse (1877–1962). Majoriteten av Hesses romaner har vänskapsrelationer mellan män i centrum, relationer som präglas av identifikation och begär. Genom queera läsningar av Peter Camenzind (1904) och Der Steppenwolf (1927) avser min avhandling att lyfta uttryck för queerhet, annanhet, heterosexuell ambivalens och manligt homosocialt begär i Hesses författarskap.

Bakom mig har jag en yrkesdansarutbildning samt en karriär som modern dansare och koreograf. Jag har dessutom arbetat som sufflör och regiassistent.

2014 kom jag på delad andraplats i Umeå novellpris, Sveriges största novelltävling, och våren 2017 debuterade jag som romanförfattare med Snö som föll i fjol (Calidris förlag).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA