Oscar von Seth

Doktorand

Mitt akademiska intresseområde befinner sig i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Jag undervisar och handleder på polis- och lärarutbildningarna.

08-608 52 94 086085294

Institutionen för kultur och lärande

070 725 03 72 0707250372

PA218

Min avhandling handlar om den tyskspråkige författaren Hermann Hesse (1877–1962). Majoriteten av Hesses romaner har vänskapsrelationer mellan män i centrum, relationer som präglas av identifikation och homosocialt begär. Trots detta har Hesses verk inte analyserats queerteoretiskt. Min hypotes är att de manliga vänskapsrelationerna i hans romaner kan läsas som homoerotiska.

Genom att göra queera läsningar av romanerna Peter Camenzind (1904), Demian (1919), och Der Steppenwolf (1927), avser min avhandling att lyfta uttryck för queerhet, heterosexuell ambivalens och manligt homosocialt begär i Hesses författarskap. Och genom att inkludera tankar om annanhet i projektets queerteoretiska ramverk ämnar studien undersöka hur de normbrytande och queera uttrycken i Hesses romaner är sammanlänkade med koncept om den Andre.

Bakom mig har jag en yrkesdansarutbildning samt en karriär som modern dansare och koreograf. Jag har dessutom arbetat som sufflör och regiassistent. 2014 kom jag på delad andraplats i Umeå novellpris, Sveriges största novelltävling, och våren 2017 debuterade som romanförfattare med Snö som föll i fjol (Calidris förlag).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA