Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Pamela Schultz Nybacka

Fil dr

Lektor

Lektor i Företagsekonomi, forskare och programsamordnare för Bibliotekarieprogrammet samt kursansvarig för Förlagskunskap på SU.

08-608 41 31 086084131

Institutionen för historia och samtidsstudier

F912

 

Min forskning handlar om olika aspekter av kultur, kritik och ekonomi. Jag studerar främst litteratur, böcker, konsumentkultur, bibliotek och konst i offentlig miljö. Min grundutbildning är mångvetenskaplig med såväl humaniora (kultur- och litteraturvetenskap), som företagsekonomi med inriktning mot organisation och marknadsföring. Jag disputerade på Stockholms universitet år 2011 med en avhandling om bokläsning ur ett konsumentkulturperspektiv. En huvudfråga var huruvida böcker och läsning verkligen kan förstås i termer av ekonomisk teori eller om vi behöver andra begrepp. Här på Södertörns högskola är jag Lektor i Företagsekonomi/Marknadsföring och konsumtionskultur samt Programsamordnare för Bibliotekarieprogrammet. Jag ansvarar också för utbildningarna i Förlagskunskap som drivs på Historiska institutionen vid Stockholms universitet.

En av mina hjärtefrågor är samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Som följeforskare och konsult har jag verkat inom kultur-, högskole- och bibliotekssektorerna. Sedan 2018 är jag också grundare av Romanceakademin i samarbete med framträdande bokbranschpersoner. Jag arbetar med utbildning, forskning och samverkan i ett dynamiskt sammanhang.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA