Pamela Schultz Nybacka

Fil dr

Lektor

Lektor i Företagsekonomi, forskare och programsamordnare för Konst, Kultur och Ekonomi-programmet och det nya Bibliotekarieprogrammet samt kursansvarig för Förlagskunskap på SU.

08-608 41 31 086084131

Institutionen för samhällsvetenskaper

Min forskning handlar om olika aspekter av kultur och ekonomi, inte minst kring böcker, bibliotek och konst i offentlig miljö. Forskningen svarar mycket väl mot min grundutbildning inom såväl humaniora som företagsekonomi med inriktning mot organisation och marknadsföring. Jag disputerade på Stockholms universitet år 2011 med en avhandling om bokläsning ur ett konsumtionskulturperspektiv. En huvudfråga var huruvida böcker och läsning verkligen kan förstås i termer av ekonomisk teori eller om vi behöver andra begrepp. Här på Södertörns högskola är jag Lektor i Företagsekonomi/Marknadsföring och konsumtionskultur samt Programsamordnare för kandidatprogrammet Konst, Kultur och Ekonomi. Jag ansvarar också för utbildningarna i Förlagskunskap som drivs på Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Som lärare undervisar jag bland annat i organisationsteori, Kulturmanagement och projektledning. Som konsult har jag arbetat med följeforskning och utvärderingar av olika slag inom kultur- och högskolesektorn. En av mina hjärtefrågor är samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Åren 2016-2018 är jag medlem av redaktionsrådet på Kritiklabbet och jag är sedan 2018 grundare av Romanceakademin i samarbete med framträdande branschpersoner.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA