Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Patrik Åker

Docent

Lektor

08-608 44 25 086084425

Institutionen för kultur och lärande

PC203

Patrik Åker är docent i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hans forskningsintressen inkluderar visuell kommunikation, journalistik, historiska perspektiv på medier, kulturella föreställningar om medieteknologier, och relationen mellan medier och rumslighet.

Han leder för närvarande projektet ”Fotografisk realism i den digitala tidsåldern” (tillsammans med Liudmila Voronova), och har tidigare deltagit i komparativa projekt om bland annat musikanvändning och digitalisering och hur de faktiska byggnaderna för medieinstitutioner uttrycker föreställningar om mediernas roll i samhället.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Bildjournalistik och visuell litteracitet i Ryssland och Sverige

Fotografisk realism i den digitala tidsåldern