Per Bolin

Per Bolin

Professor

Föreståndare

08-608 40 53 086084053

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA788

Jag är professor i historia och för närvarande prefekt vid Institutionen för historia och samtidsstudier. Sedan tjugo år tillbaka har jag huvudsakligen specialiserat mig i de Baltiska staternas moderna historia, särskilt Lettlands och Litauens. Jag har under den tiden bedrivit flera forskningsprojekt kring nationella rörelser och skapandet av nationella institutioner. Ett särskilt fokus har varit grundandet av universitet i dessa båda länder under 1920- och 30-talen. Mina resultat kring särskilt universitetet i Riga publicerades 2012 i monografin Between National and Academic Agendas: Ethnic Policies and National Disciplines at Latvias University, 1919-1940, inom serien Södertörn Academic Studies. I ett nytt forskningsprojekt som startar under 2017 studerar jag tillsammans med FD Christina Douglas spänningarna och konflikterna inom det kulturella fältet i mellankrigstidens Lettland mellan den tidigare tyskbaltiska elitgruppen och den nya lettiska elitgruppen.

Tidigare har jag forskat kring utomäktenskapliga barn, deras mödrar och fattigvården i svenska städer kring sekelskiftet 1900, vilket utmynnade i boken En tråkig historia. Ogifta barn och deras mödrar och fattigvården i Simrishamn, 1870-1920 utgiven av Linköping University Press 1998. Under tidigt 1990-tal var jag knuten till Tema Barn, Linköpings universitet, som deltagare i forskningsprojektet "Rädda Barnen".

Min doktorsavhandling från Lund 1990, Work, Family and the State. Child Labour and the Organization of Production in the British Cotton Industry, 1780-1920, behandlade problematiken kring barnarbete, fabriksinspektion och förändringar i den industriella produktionen i Storbritannien.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA