Per Faxneld

Per Faxneld

Docent

Lektor

Undervisar på alla nivåer. Forskar kring sekularisering, nyreligiositet, "alternativandlighet" och esoterism (det sistnämnda bl.a. i relation till konst/litteratur).

08-608 48 68 086084868

Institutionen för historia och samtidsstudier

073 768 80 70 0737688070

F1029

Jag är docent i religionshistoria och lektor i religionsvetenskap.

Min forskning är främst inriktad mot västerländsk esoterism, nyreligiositet och "alternativandlighet". Jag har också sysslat med religionssociologiska frågeställningar kring sekularisering, legitimeringsstrategier, religiös auktoritet och identitetsskapande. Andra intressen är religion och populärkultur (vilket återspeglar min bakgrund inom filmvetenskap), folkreligion (där jag bl a arbetat med kommenterad återutgivning av äldre etnologisk forskning), genusfrågor, globalisering samt religion och våld. Ett ytterligare nyckeltema i min forskning är relationen mellan västerländsk esoterism och konst/litteratur.

Min avhandling (som belönades med Donnerska institutets pris för framstående religionsvetenskaplig forskning, och senare återutgavs av Oxford University Press) var idéhistoriskt inriktad. Den ägnades åt hur feminister cirka 1880–1930 använde symbolisk satanism som en strategi i kampen mot ett patriarkalt etablissemang som de uppfattade som huvudsakligen uppburet av religiösa (kristna) stöttepelare. Härvid lyfte jag fram hur dessa kvinnor hämtade inspiration från den tidens kanske mest inflytelserika nya religion, teosofin, och hur sekularismens religionskritiska diskurser påverkade feminismen.

Min övriga produktion är till stor del fokuserad på nutida grupper. Här har min metod utöver diskursanalys av texter varit fältarbete med intervjuer och deltagande observation. Jag intresserar mig också för religiösa förändringsprocesser i Vietnam (där jag varit bosatt i ett år), Japan och andra delar av Östasien. Nyligen har jag skrivit om islamreception i den alternativreligiösa miljön, och jag arbetar på en mindre studie om islam i populärkultur. Totalt har jag publicerat närmare sextio artiklar och bokkapitel om dessa olika ämnen.

2015–2017 genomförde jag en postdok kring Lilith-gestalten ur judisk folktro och mystik ("Contemporary Representations of Lilith: Between Secularity and Re-Enchantment") och hur denna har omformats i mötet med (post-)kristen kultur.

Ett nyligen påbörjat projekt kretsar kring kampsporter och sakraliseringen av fysisk träning.

För närvarande handleder jag två doktorander vid SU och en vid Södertörn. Jag är alltid intresserad att ta mig an fler sådana projekt, om de ligger inom mina specialområden.

Jag föreläser ofta utanför akademin, bl a på museum som Östasiatiska museet, Thielska galleriet, Medelhavsmuseet (Stockholm), Vigelandmuseet, Munchmuseet (Oslo), Museo de Arte Moderno (Mexico City) och Polens Nationalmuseum (Krakow). Vid flera tillfällen har jag intervjuats i radio (P1, P2, mm) och i dagspress (Dagens Nyheter, Daily Telegraph, mm) om min forskning.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA