Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Ralph Tafon

Fil dr

Projektforskare

08-608 45 51 086084551

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD479

Ralph is a doctoral student at the School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies. He has a background in both Human Geography and Environmental Studies from Stockholm University and Södertörns Högskola, respectively. Ralphs interests include Political Ecology, Integrated Conservation and Development Projects, forest issues and conflicts, power relations in decision-making processes, as well as the processes and implications of land grabbing, all in the Sub-Saharan region.

Ralphs PhD thesis is within the BaltSpace Project that explores issues in Marine Spatial Planning in the Baltic Sea Region. Specifically, Ralphs interest in Marine Spatial Planning processes focuses on integration across scales, sectors, borders and knowledge. His focus on integration is, inter alia, power relations that are inherent among a range of stakeholders in Marine Spatial Planning Practice, borrowing broadly from planning theory literature.

PUBLICATIONS

1. Power Relations and Cassava: Conservation and Development in Cameroon. Journal of Environment and Development (2015)

2. Power and Resistance in Cameroon – Strategies, Intentionality, Intersectionality, and Shifting Spaces and Identities (2015). Journal of Political Power 8:3, 321-343, DOI: 10.1080/2158379X.2015.1099211

3. Taking power to sea: Towards a post-structuralist discourse theoretical critique of marine spatial planning (2017). Available before print at journal of Environment and Planning C: Politics and Space. DOI: 10.1177/2399654417707527

4. The Politics of Land Grabbing: State and corporate power and the (trans)nationalization of resistance in Cameroon (2018). https://doi.org/10.1111/joac.12264

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA