Ramona Dima

Ramona Dima

Biträdande lektor

Arbetar inom queerstudier och genusvetenskap med fokus på sydöstra Europa. Publikationer och forskningsintresse inkluderar queerkultur, sexualitet och migration, och HBT+ aktivism.

08-608 54 17 086085417

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Jag har en doktorsexamen i Media och kultur från Bukarests universitet, med en avhandling om 1900 och 2000-talets rumänsk queerkultur. Sedan dess, ledde jag Marie Skłodowska-Curie-projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. "Queer Herstories of struggle and survival in Romania: From Communist criminalization to contemporary anti-gender movements in SEE spaces" (2021-2023), om minnet av queera kvinnor* och deras erfarenheter under kommunism- och övergångsperioden i Rumänien.

2017 grundade jag i Bukarest den internationella konferensen QueerFemSEE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., den första och enda queer- och genusvetenskapliga konferens med fokus på SEE. Från 2018 är jag involverad i Malmö konstnärsgrupp UNICORN – Artists in Solidarity som jobbar med konstresidenser, pedagogiska projekt och med frågor kring jämlikhet, solidaritet, och yttrandefrihet.

I mitt pågående forskningsprojekt på Södertörn, undersöker jag hur begreppet respektabilitet behandlas inom HBT+ gräsrotsgrupper, i relation till HBT+ NGO strukturer och till den pågående utveckling av anti-genus rörelser i Sydösteuropa och Skandinavien.

För närvarande, undervisar jag kursen Kunskap, makt och metoder.

 

Publikationer

Böcker

Dima, R. (2023). Queer culture in Romania, 1920 – 2018. Cham: Palgrave Macmillan.

Dima, R. (2022). Cultura queer în România: fragmente de reprezentări ale identităţilor queer în spaţiul românesc (1920-2018). Bucharest: Hecate Publishing House.

Dima, Ramona. (2021). On Othering Migrants and Queers: Political Communication Strategies of Othering in Romania and the Republic of Moldova. Malmö University. MA dissertation.

Dumitriu, S., Dima, R. (2016). Bahlui Arcadia & other stories // & alte povestiri. Iași: Tranzit.ro.

 

Artiklar & kapitel

Dima, R. (2024). The unspeakable queerness in Romania’s communist period: Lesbian and queer accounts beyond gay men’s experiences. Sexualities, 0(0).

Dima, R., Dumitriu, S. (2023). “Home is where the cat is. The here-there of queer (un)belonging”. In: Liianson, M., and Engebretsen, E. L. (eds.) Transforming Identities in Contemporary Europe: Critical Essays on Knowledge, Inequality and Belonging. Routledge.

Dima, R., Dumitriu, S. (2021). A Note from the Guest Editors. Feminist Critique: East European Journal of Feminist and Queer Studies (4): 7–10.

Dima, R. (2020). “Cum e cu literatura queer autohtonă și de ce nu se (prea) vorbește despre ea?” In: Anemtoaicei, O, and Iancu, V., QUEER. Gândire critică, conștiință politică și practici culturale în România. Bucharest: Hecate Publishing House.

Dima, R. (2019). “Trends of Homophobic Activism in Romania, or ‘How to Turn Religious Convictions into a Referendum and Still Fail”. In: Buyantueva R., Shevtsova M. (eds) LGBTQ+ Activism in Central and Eastern Europe. Cham: Palgrave Macmillan.

Dima, R. (2018). Queer Romanian Literature: A selection of Gay and Lesbian Characters from the Twentieth Century to Present. lambda nordica, (1-2): 139–164.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.