Sofia Johansson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag är även programsamordnare för Medievetarprogrammet.

08-608 41 02 086084102

Institutionen för kultur och lärande

PC248

Sofia Johansson är lektor i Medie och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. Hon har arbetat på Södertörn sedan hösten 2006 och undervisar på en rad olika kurser, på grund-, avancerad och forskarnivå. Hon är programsamordnare för Medievetarprogrammet och sitter i MKVs ämnesråd.

Sofia disputerade i London 2006 på avhandlingen Reading Tabloids: A Study of Readers of the Sun and the Daily Mirror, vid Communication and Media Research Institute, University of Westminster. Hennes forskning kretsar kring olika former av populärkultur, nyheter och medieanvändning i vardagen, med pågående arbeten om strömmad musik, celebritetskulturer och digitala nyheter. Sofia sitter med i redaktionen för den internationella tidskriften Interactions: Studies in Communication and Culture. Hennes senaste publikationer inkluderar två samskrivna böcker: Medielandskap och mediekultur: En introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap (2016, Liber) och Streaming Music: Practices, Media, Cultures(2017, Routledge).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA