Sofia Johansson

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag är även programsamordnare för Medievetarprogrammet.

08-608 41 02 086084102

Institutionen för kultur och lärande

PC248

Sofia Johansson är lektor i Medie och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. Hon har arbetat på Södertörn sedan hösten 2006 och undervisar på en rad olika kurser, på grund-, avancerad och forskarnivå. Hon är programsamordnare för Medievetarprogrammet och sitter i MKVs ämnesråd.

Sofia disputerade i London 2006 på avhandlingen Reading Tabloids: A Study of Readers of the Sun and the Daily Mirror, vid Communication and Media Research Institute, University of Westminster. Hennes forskning kretsar kring olika former av populärkultur, nyheter och medieanvändning i vardagen, med pågående arbeten om strömmad musik, celebritetskulturer och digitala nyheter. Sofia sitter med i redaktionen för den internationella tidskriften Interactions: Studies in Communication and Culture. Hennes senaste publikationer inkluderar två samskrivna böcker: Medielandskap och mediekultur: En introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap (2016, Liber) och Streaming Music: Practices, Media, Cultures(2017, Routledge).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
News perceptions and practices among young adults in times of transition

What is news?