Sofia Johansson

Sofia Johansson

Docent

Lektor

08-608 41 02 086084102

Institutionen för kultur och lärande

PC248

Sofia Johansson är docent i Medie och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. Hon har arbetat på Södertörn sedan hösten 2006 och undervisar på en rad olika kurser och program, på grund-, avancerad och forskarnivå. Hon är programsamordnare för Medievetarprogrammet.

Sofia disputerade i London 2006 på avhandlingen Reading Tabloids: A Study of Readers of the Sun and the Daily Mirror, vid Communication and Media Research Institute, University of Westminster. Hennes forskning kretsar kring olika former av populärkultur och medieanvändning i vardagen, med pågående arbeten om strömmad musik, celebritetskulturer och nyhetsanvändning bland unga. Hon är för närvarande projektledare för forskningsprojektet "What is news? News perceptions and practices among young adults in times of transition" och sitter i redaktionen för den internationella tidskriften Interactions: Studies in Communication and Culture.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA