Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Sofia Johansson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag är även programsamordnare för Medievetarprogrammet.

08-608 41 02 086084102

Institutionen för kultur och lärande

PC248

Sofia Johansson är lektor i Medie och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. Hon har arbetat på Södertörn sedan hösten 2006 och undervisar på en rad olika kurser, på grund-, avancerad och forskarnivå. Hon är programsamordnare för Medievetarprogrammet och sitter i MKVs ämnesråd.

Sofia disputerade i London 2006 på avhandlingen Reading Tabloids: A Study of Readers of the Sun and the Daily Mirror, vid Communication and Media Research Institute, University of Westminster. Hennes forskning kretsar kring olika former av populärkultur, nyheter och medieanvändning i vardagen, med pågående arbeten om strömmad musik, celebritetskulturer och digitala nyheter. Sofia sitter med i redaktionen för den internationella tidskriften Interactions: Studies in Communication and Culture. Hennes senaste publikationer inkluderar två samskrivna böcker: Medielandskap och mediekultur: En introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap (2016, Liber) och Streaming Music: Practices, Media, Cultures(2017, Routledge).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA