Teresa Kulawik

Teresa Kulawik

Professor

Programsamordnare

Jämförande genusstudier; gränsytor mellan kunskap, expertis, kroppar och politik; gränslandet mellan post/dekolonial och postsocialistisk forskning

08-608 47 51 086084751

Institutionen för kultur och lärande

PC228

Jag är professor i genusvetenskap sedan 2008 och erhöll lektoratet vid Södertörns högskola under hösten 2002. Under våren 2001 vistades jag här som Vetenskapsrådets gästforskare vid Samtidshistoriska Institutet. Jag disputerade 1997 vid Freie Universität i Berlin i politikvetenskap på en avhandling om den tidiga välfärdsstatens formering i Sverige och Tyskland och blev docent 2003. Mellan 2006 och 2011 var jag forskningsledare och medgrundare till CBEES. Jag har varit gästprofessor vid Humboldt universitetet i Berlin, på Warszawa universitetet, vid universitetet i Potsdam, samt Tekniska Universitetet i Berlin. Jag var även gästforskare vid Columbia University.

Jag undervisar på ämnets tvär- och samhällsvetenskapliga kurser och moment, allt från globalisering, kroppens och reproduktionens politik, vetenskap och teknologi, transnationell feminism, postkolonial och postsocialistisk teori. Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan olika platser – Polen, Sverige och Tyskland - kultur och politiska studier och vetenskap- och teknikstudier. Jag intresserar mig framför allt för gränsytor mellan kunskap, expertise, kroppar och politik utifrån ett långtids perspektiv. Hur skapas politiska subjekt i samspellet mellan ny kunskap och samhälliga styrningsformer? Hur påverkar kvinnorörelser politik och medborgarskap? Varför har den tyska kvinnorörelsen varit så kritiskt gentemot reproduktionsteknologier och inte den svenska? Hur påverkas samtida politiska diskurser av historiska sedimentieringar? Hur kan vi begripa de mångtaliga hierarkiseringar som skär genom Europa efter statssocialismens fall: hur kan post/dekolonial teori vara användbar här?

Jag beviljades forskningsmedel av bl.a Volkswagen-Stiftung, Vetenskapsrådet, Östersjöstiftelsen, Svenska Institutet och ingick i det stora EU Integrated Project, FEMCIT: The Construction of Female Citizenship: The impact of the new women’s movements on contemporary gendered citizenship. Jag tilldelades ett Riksbankens Jubileumfonds Sabbatical.

Senaste publikationer inkluderar:

Bodily Citizenship in the Age of Biosciences : a Historical and Comparative Perspective, in Revue Nordique, 2014, 28, 103-124;

”Auf Leben und Tod: Politische Epistemologie und Körperpolitik im Grenzland Europas”, in: Bargetz, Brigitte/Kreisky, Eva/Ludwig, Gundula (ed.), Dauerkämpfe. Feministische Zeitdiagnosen und Strategien. Frankfurt am Main: Campus, 2017, 111-121.

Redigerat med Zhanna Kravchenko, Borderlands in European Gender Studies: Theorizing The East-West Frontier, London: Routledge (Advances in Feminist Studies & Intersectionality), 2020 samt artiklar i samma bok ”Introduction: European Borderlands and Topographies of Transnational Feminism”, s. 1-38, “Theorizing Frontiers: Postcolonial # European Borderlands”, s. 79-109.

Redigerat med Rosalind Cavaghan „Experts, Idiots and Liars: The Gender Politics of Knowledge and Expertise in Turbulent Times,“ special issue of Social Politics. International Studies in Gender, State and Society, Oxford University Press. 2020, Vol. 27, nr 4, samt artikel “Political Epistemology in Gender Policy-Making: The German Democratization of Expertise” i Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 2020, Vol. 27, nr 4, s. 765-789

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA