Teresa Kulawik

Teresa Kulawik

Professor

Jämförande genusstudier; gränsytor mellan kunskap, kroppar och politik; gränslandelt mellan post/dekolonial och postsocialistisk forskning

08-608 47 51 086084751

Institutionen för kultur och lärande

PC228

Jag är professor i genusvetenskap sedan 2008 och erhöll lektoratet vid Södertörns högskola under hösten 2002. Under våren 2001 vistades jag här som Vetenskapsrådets gästforskare vid Samtidshistoriska Institutet. Jag disputerade 1997 vid Freie Universität i Berlin i politikvetenskap på en avhandling om den tidiga välfärdsstatens formering i Sverige och Tyskland och blev docent 2003. Mellan 2006 och 2011 var jag forskningsledare och medgrundare till CBEES. Jag har varit gästprofessor vid Humboldt universitetet i Berlin, på Warszawa universitetet, samt vid universitetet i Potsdam. Jag var även gästforskare vid Columbia University.

Jag undervisar på ämnets tvär- och samhällsvetenskapliga kurser och moment, allt från globalisering, kroppens och reproduktionens politik, vetenskap och teknologi, transnationell feminism, postkolonial och postsocialistisk teori. Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan olika platser – Polen, Sverige och Tyskland - kultur och politiska studier och vetenskap- och teknikstudier. Jag intresserar mig framför allt för gränsytor mellan kunskap, kroppar och politik utifrån ett långtids perspektiv. Hur skapas politiska subjekt i samspellet mellan ny kunskap och samhälliga styrningsformer? Hur påverkar kvinnorörelser politik och medborgarskap? Varför har den tyska kvinnorörelsen varit så kritiskt gentemot reproduktionsteknologier och inte den svenska? Hur påverkas samtida politiska diskurser av historiska sedimentieringar? Hur kan vi begripa de mångtaliga hierarkiseringar som skär genom Europa efter statssocialismens fall: kan postkolonial teori vara användbar här?

Jag beviljades forskningsmedel av bl.a Volkswagen-Stiftung, Vetenskapsrådet, Östersjöstiftelsen, Svenska Institutet och ingick i det stora EU Integrated Project, FEMCIT: The Construction of Female Citizenship: The impact of the new women’s movements on contemporary gendered citizenship. Jag tilldelades ett Riksbankens Jubileumfonds Sabbatical för slutförandet av boken Kroppar, nationer och kunskap. Politiska epistemolgier i Polen, Sverige och Tyskland i historisk perspektiv, som jag kommer tillträda under våren 2016. Under 2015 påbörjade jag i samarbete med Elzbieta Korolczuk och Lenita Freidevall forskningsprojeket Genus och politiska kunskapskulturer i Polen, Sverige och Tyskland, som finansieras av Östersjöstiftelsen.

Senaste publikationer inkluderar: Bodily Citizenship in the Age of Biosciences : a Historical and Comparative Perspective, in Revue Nordique, 2014, 28, 103-124. Women´s Solidarity. The uprising of the Polish Women´s Movement, Eurozine. With J. Outshoorn, R. Dudova, A. Pererea, “Remaking Bodily Citizenship in Mulitcultural Euroope: The Struggle for Autonomy and Self-Determination”, in: B. Halsaa et al, Remaking Citizenship in Multicultural Europe. Women`s Movements, Gender, Diversity, Palgrave, 118-140. “The Politics of Human Embryo Research in Poland,” in Exploring Central and Eastern Europe’s Biotechnological Landscape, ed. by Peter Robbins/Fahrah. Huzair, Springer, 2011, 55-78. Under utgivning: Redigerat med Renata Ingbrandt, Zhanna Kravchenko, Borderlands in European Gender Studies: Theorizing The East-West Frontier (Routledge Advances in Feminist Studies & Intersectionality) samt artikeln i samma bok “Frontiers: Postcolonial # Postsocialist Borderlands”.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA