Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

08-608 49 50 086084950

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA