Therese Svensson

Therese Svensson

Fil dr

Projektforskare

Akademiforskare finansierad av Kungl. Vitterhetsakademien och Natur & Kultur

08-608 54 27 086085427

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Jag är akademiforskare i svensk litteraturhistoria finansierad av Kungl. Vitterhetsakademien samt Natur & Kultur. I projektet ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Ras och klass i svenskspråkig arbetarlitteratur studerar jag hur föreställningar om ras finns närvarande i den svenskspråkiga arbetarlitteraturen från mellankrigstiden för att förstå vilken roll koloniala logiker spelar i texterna. Bland författarskapen som studeras kan nämnas Dan Andersson, Eyvind Johnson, Moa Martinson och Maria Sandel.

I min doktorsavhandling Vithetens koagulerade hjärta. Om avkoloniserande läsningars möjlighet (2020) prövar jag att läsa Doktor Glas (1905) av Hjalmar Söderberg, Herrar (1910) av Ludvig Nordström och Astarte (1931) av Karin Boye på avkoloniserande vis för att ge insikter om vad utvecklingen av en sådan läsart innebär i relation till studiet av svenskspråkig fiktionsprosa från tidigt 1900-tal.

Jag har undervisat på ungdomsgymnasium och folkhögskola sedan 2004 och på universitet och högskola sedan 2014. På Södertörns högskola undervisar jag sedan 2024 på olika kurser inom ämnet litteraturvetenskap.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.