Thomas Andrén

Thomas Andrén

Docent

Lektor

08-608 47 72 086084772

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD270

Presentation av Thomas Andrén

Docent i Marin Kvartärgeologi
Lektor i Miljökunskap

Jag gjorde min grund- och forskarutbildning vid Kvartärgeologiska institutionen, Stockholms universitet. Min avhandling från 1990 handlade om hur man i sedimenten på havsbotten i Bottenviken kan tolka spåren och förstå den geologiska utvecklingen under de senaste c 100 000 åren. Sedan dess har min forskning varit inriktad på att undersöka och förstå hur Östersjön utvecklats som ett resultat av variationer in klimatet och förändringar i vattenutbytet med världshaven. Förstår vi detta bättre så förstår vi också hur och i vilken utsträckning vi människor runt Östersjön påverkar detta känsliga ekosystem idag.

Sedan 2006 har jag verkat som lektor i Miljövetenskap vid Södertörns högskola och mina forskningsområden är främst kvartär stratigrafi och paleoklimatologi, sedimentologi och, kanske främst, den kvartärgeologiska utvecklingen av Östersjöbassängen.

Om Du är eller kommer att bli student på Södertörns högskola så möter Du mig på kurserna Naturens organismer och processer, Tillämpad naturgeografi , Östersjöns ekosystem och naturresurser samt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) men jag medverkar också på många andra kurser inom lärarutbildningen, geografi och måltidskunskap.

Länk till min blogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA